RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Întrebări frecvente

Ce trebuie să conțină o solicitare de ofertă de preț?

Home » Întrebări frecvente » Traduceri Autorizate și Legalizate » Ce trebuie să conțină o solicitare de ofertă de preț?

Comanda/solicitarea poate fi trimisă prin email și/sau orice alt mijloc de comunicare agreat de părți sau personal, la sediul Prestatorului. Pentru înregistrarea comenzii, Beneficiarul (nou) furnizează obligatoriu, conform legii, datele de identificare (Nume și Prenume, adresa din buletin) și datele de contact (telefon, email) și, după caz, denumirea societății, sediul, CUI, nr. de ordine la Registrul Comerțului, cont bancar, bancă, reprezentant etc.). Beneficiarul răspunde de corectitudinea datelor furnizate, iar în situația în care acestea sunt parțiale sau eronate, Prestatorul își rezervă dreptul de a refuza comanda. Comanda este procesată numai în baza cotației/ofertei elaborate de managerul de proiect. Comenzile confirmate/ primite după ora 17:00 sunt considerate a fi primite în următoarea zi lucrătoare. Beneficiarul va plăti în avans, integral sau parțial, valoarea estimată în momentul lansării comenzii, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel prin contract. Când traducerea este finalizată, Beneficiarul va plăti Prestatorului diferența de plată. În cazul limbilor cu altă grafie decât cea latină, Beneficiarul va menționa în scris sau prin email traducerea agreată de acesta a denumirilor, numelor proprii, a localităților, sau va pune la dispoziție copii după pașaport/acte de identitate, documentele companiei etc, de unde se pot extrage nume și denumiri pe care Beneficiarul le dorește în traducere. Dacă este o denumire comercială trebuie păstrată denumirea originală în paranteză și se va traduce denumirea în limba țintă. Împreună cu lansarea comenzii, Beneficiarul va menționa în scris toate preferințe privind comanda, inclusiv, dacă este cazul, termenii preferați și agreați de acesta pentru fiecare comandă în parte sau va pune la dispoziție un glosar de termeni.

Ai întrebări? Contactează-ne! 

31-10-2018
Plata securizata