RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Cetățenia Română și Pașaport românesc. Redobândire și Dobândire.

Home » Cetățenia Română și Pașaport românesc. Redobândire și Dobândire.

Trimite-ne solicitarea ta
și află rapid cât costă!

Vreau ofertă

Ne ocupăm de toate formalitățile!

Consiliere juridică. Traduceri, Legalizare, Apostila.

 • Câștigă timp! Plătește Online.
 • Comandă simplu și rapid.
 • Experiență din 2005.

icon-daria

Irina

Traducător și Jurist

+4 0757 109 079

Trimite solicitarea la: office@academiadetraduceri.ro

Biroul nostru: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 18, București, România (vezi harta)

Program de lucru: Luni - Vineri, 9.00 – 17.00

Plătește online, cu cardul

Economisește timp și bani! Departamentul ”Români din străinătate” vă stă la dispoziție.

Serviciile noastre în București și Prețuri:

Important!

Următorii pași după obținerea cetățeniei:

Transcrierea Certificatului românesc de Naștere și Căsătorie    

Pașaport Românesc în București

Alte servicii:

Servicii de intermediere / comunicare în numele dvs. cu diverse instituții, cum ar fi:

Mai jos veți găsi mai multe detalii despre Re/Dobândirea Cetățeniei Române (art. 11, 10 și 8):

Cetăţenia română poate fi redobândită sau se poate acorda persoanelor care au fost cetăţeni români şi care a pierdut-o din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei române. Această prevedere legală se aplică și în cazul descendenților foștilor cetățenie români până la gradul III.

Astfel solicitanții trebuie să fie majori, trebuie să dovedească prin comportament, acțiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, să nu întreprindă sau să sprijine acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi să declare că nici în trecut nu au întreprins asemenea acţiuni. De asemenea, aceștia trebuie să fie cunoscuți cu o bună comportare şi să nu fi fost condamnați în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îi face nedemni de a fi cetăţeni români.

Solicitanții vor avea posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

Procedura de programare online:

 1. Selectarea biroului și a datei la care se va depune dosarul;
 2. Selectarea opțiunii Înregistrare;
 3. Completarea câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare online;
 4.  Confirmarea înregistrării (Register);
 5. Prezentarea la sediul și data selectate pentru depunerea dosarului.
 6. Cu 1-2 zile se poate afla ora exactă de programare, dacă nu doriți să așteptați de la 08.00 a.m.
 7. Depunerea cererii

La articolul 11 se încadrează foştii cetăţeni români care au pierdut această cetățenie din motive neimputabile lor sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi pentru descendenţii de gradul I, II şi III ai acestora.

ACTE NECESARE

 1. Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
 2. Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată;
 3. Buletinul sau cartea de identitate, în original și în copie legalizată;
 4. Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.
 5. Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces sau de divorţ, extrase din Registrul de stare civilă, în original și/sau hotărâre judecătorească de reconstituire pe cale administrativă a actelor de stare civilă) în original și în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.
 6. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 8. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române. În cazul ub care solicitantul a depus anterior o cerere de redobândire a cetățeniei române, o nouă cerere va putea fi înregistrată numai după prezentarea și depunerea unei dovezi privind încetarea efectelor ordinului, eliberată de misiunea diplomatică competentă. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.;
 9. Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 10. Acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar.  În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.  În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 11. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte.

IMPORTANT

Actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv (adică bunicii). (Art. 10 din Legea nr. 21/1991, republicată)

Dacă strămoșul dvs. român e străbunic/ă (grad III), nu puteți dobândi cetățenia, conf. art 10. 

La cine se referă art.10?

 ACTE NECESARE

 1. Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
 2. Paşaport în original și în copie legalizată;
 3. Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
 4. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 5. Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română sunt necesare acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) în original și în copii legalizate pentru ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români, apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 6. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 7. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 8. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;
 9. Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul, apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată;
 10. Acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, autentificat la notar sau la misiunea diplomatică a României, dacă este cazul;
 11. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României în prezenţa unui părinte.
 12. Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română titularului cererii sau ascendenţilor acestuia până la gradul II inclusiv (părinţi, bunici);

Dacă nu există o asemenea dovadă, sunt necesare:

 –       certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, în copie legalizată, cu apostilă şi traducere legalizată, prin care petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia;

–       acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau document de călătorie);

 1.  Pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România:

Dovada locuinţei în România:

 1. a)prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată.
 2. b)prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 3. c)prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
 4. d)prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

14. Dovada sursei legale de existenţă în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România).

Dacă locuiți în România de minimum 8 ani sau minimum 5 ani și sunteți căsătorit cu un cetățean român vă încadrați la articolul 8.

Având în vedere încheierea unui protocol de colaborare între Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Oficiul Național al Registrului Comerțului, solicitanții de cetățenie română în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991 nu vor mai trebui să prezinte, pentru a dovedi mijloacele legale pentru o existență decentă în România,  în cazul unor venituri din activități comerciale, certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului în fotocopie și certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului pentru societatea comercială.

Actele necesare  pentru depunerea cererii de acordare a cetăţeniei române

 ACTE NECESARE:

 1. două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm
 2. Paşaport în original și copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
 3. Permis de şedere pentru cetăţeni străini în copie legalizată;
 4. Adeverinţă din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei, respectiv data de la care s-a acordat dreptul de şedere permanentă în România – eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări;
 5. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
 6. Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată; În situația în care din actele de stare civilă depuse la dosar nu reies clar mențiunile referitoare la nume, prenume, localitatea nașterii, nume/prenume părinți, se solicită declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte datele de stare civilă sau adeverință de la ambasadă cu datele de stare civilă.
 7. Dovada cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;
 8. Certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;
 9. Acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;
 10. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;
 11. Permis de ședere al copilului minor pe teritoriul României, valabil la data cererii, în copie
 12. Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;
 13. Dovada locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:

14. Dovada mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz); această dovadă trebuie să conţină veniturile realizate pe teritoriul României în ultimii 3 ani:

 1. venituri din activităţi comerciale
  1. actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
  2. bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară.
  3. hotărârea AGA de repartizare a dividendelor, respectiv procesul verbal al asociatului unic;
  4. dovada încasării dividendelor cuvenite;
  5. dovada achitării impozitului pe dividendele încasate;
  6. certificat de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.
 2. Contract individual de muncă, în copie legalizată, respectiv actele adiționale la C.I.M. de modificare a salariului brut, dacă este cazul, având viza Inspectoratului Teritorial de Muncă sau dovada înregistrării în Registrul general de evidență a salariaților în format electronic, precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar net.
 3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
  1. declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
  2. certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.
  3. adeverinţă A.N.A.F. – venit realizat pe anul precedent.
  4. adeverinţă A.N.A.F. – venit estimat pentru anul în curs.
 4. Talon de pensie sau alte dovezi;

IMPORTANT

 Întrebări frecvente. Studii de caz:

Întrebare: Locuiesc în Israel. Doresc să mă ajutați cu traducerea actelor și pregătirea dosarului pentru dosarul de redobândire a cetățeniei române. Bunicul meu s-a născut în Ucraina, iar bunica în Moldova. Cum pot plăti serviciile dvs.? 

Răspuns: Puteți plăti online: cu cardul pe site-ul nostru sau prin ordin bancar, iar la birou în numerar sau cu card prin POS. Vă putem ajuta cu seriviciile solicitae dar și cu obținerea actelor de naștere ale bunicilor din Moldova și Ucraina.

Întrebare: Sunt cetățean turc, iar bunica mea s-a născut în 1920 pe teritoriul fostului stat român, care acum se află pe teritoriul Bulgariei și doresc să redobândesc cetățenia română. Actul este foarte vechi, este în limba română, dar scris de mână.

Răspuns: Pentru acte foarte vechi, recomandăm obținerea unui document recent. Vă putem obține, prin procură, un astfel de act, de la autoritățile românești. 

Locuiesc în Canada. Nu am nici o rudă în România sau Republica Moldova și doresc să obțineți pentru mine duplicatele certificatelor de naștere ale părinților și bunicilor mei de la Arhiva Republicii Moldova.

Răspuns: Vă putem ajuta cu procedura de obținere a duplicatelor documentelor de stare civilă de la Arhiva Moldovei. Este nevoie de procură, inclusiv pentru a afla dacă certificatul rudei dvs. se află în Arhivă. În procură trebuie menționat gradul de rudenie și motivul solicitării. Dacă persoana este vie (inclusiv, părinți sau copii), nu puteți obține duplicatul dvs. solicitarea / procura trebuie făcută de ei. Orice solicitare trebuie să fie însoțită de acte doveditoare a rudeniei (certificat de deces al rudei, actele dvs. de stare civilă și acte de identitate).

 

De 15 ani suntem
alegerea #1 a clienților
 • Câștigă timp! Comandă simplu și rapid
 • 340 de traducători autorizați
 • Plată online
 • Totul într-un singur loc: traducere autorizată, legalizată, apostilată
 • Toate limbile de circulație internațională
 • Livrare oriunde în lume
 • Sediu ultra-central în București
Plata securizata