RU
ContactSună BirouBirou
Suntem online

Notari din București și Ilfov

Home » Notari din București și Ilfov

Legalizarea traducerilor se poate efectua doar la notariatul unde traducătorul are depus specimenul de semnătura.

Interpretariatul (translația) se poate efectua de traducător la orice notariat din București și Ilfov, la solicitarea clientului. 

Interpreții-Translatorii pot asista cetățenii străini, la notariat pentru semnarea următoarelor documente:

 • invitație în România pentru rude și cunpștințe;
 • declarație de căsătorie;
 • convenție matrimonială;
 • contract prenupțial;
 • procură/împuternicire;
 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de comodat;
 • declarație pentru re/dobândirea cetățeniei;
 • declarație pentru transcrierea certificatului de naștere/căsătorie pentru cei care au re/dobândit cetățenia română;
 • procură pentru mașină, dacă nu sunteți proprietarul mașinii sau mașina este achiziționată în leasing;
 • acordul părintelui pentru ieșirea copilului din România
Iată mai jos lista notarilor:

Ilfov

1. Popești-Leordeni: Notar public Achim Florentina-Loredana, Adresa: Șos. Olteniței, nr. 66, et. 2, Tel/Fax: 021.361.41.08, mobil: 0784.344.348, 0736.611.080, e-mail: notar_achim@yahoo.com 

 

2. Ștefăneștii de Jos: Birou Notarial Individual Iosep Cristina Mihaela, Adresa: Șoseaua Ștefăneștii nr. 55 C, Tel/Fax: 021.350.96.42, Mobil: 0723.217.278, e-mail: contact@notariatiosep.ro, crina.iosep@notariatiosep.ro, notariat_crina@yahoo.com 

3. Afumați: Notar Public Ivan Gabriela, Adresa: Șoseaua București-Urziceni nr. 108, Tel/Fax: 021.351.03.65, Mobil: 0735.535.291, e-mail: gabivan@mail.com

București

Sector 1

 1. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ALEXANDRESCU LIUBA-LILIANA, Calea Dorobanți nr. 36-40, sc. A, parter, ap. 2, sector 1, telefon 0213123967, e-mail: liubaalexandrescu@yahoo.com;
 2. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ALEXANDRU NICULINA, B-dul Banu Manta nr. 2, et. 2, ap. 3, sector 1, telefoane: 0212227245, 0729813379, e-mail: bnpalexandruniculina@yahoo.com;
 3. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ANDREIESCU LUIZA, B-dul. Magheru nr. 9, sc. 3, et. 3, ap. 99, sector 1, telefon/fax: 0213114328, e-mail: luiza_andreiescu@yahoo.com;
 4. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL IRINA ANTONIU, B-dul Aviatorilor nr. 49, ap. 3, et. 2, sector 1, telefon/fax: 0212220297, mobil: 0740034317, e-mail: office@antoniu-legal.ro, irina@antoniu-legal.ro;
 5. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL – BAIAS VALERIA, Calea Plevnei nr. 131A, sector 1, telefon/fax: 0213191330, 0213191332, 0213191331, vbaias@yahoo.com;
 6. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MONA EUGENIA BARBU, Str. Academiei nr. 35-37, sc. A, mezanin, ap. 7-8, sector 1, telefon: 0213125161, 0213131660, e-mail: bnp_ex_professo@yahoo.co.uk, notariat7@gmail.com;
 7. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL IOANA BĂSESCU, Str. Crângului nr. 2 (demisol și parter), sector 1, telefon: 0314256251, 0314256253, e-mail: notariat@ibasescu.ro, bnpioanab@gmail.com;
 8. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL PROBATIO, Str. Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20 C, sector 1, telefoane: 0314382959, 0314382960, e-mail: secretariat@probatio.ro, roxana.bud@probatio.ro;
 9. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MARIANA CÎRSTOCEA, B-dul Ion Mihalache nr. 106, bl. 84, sc. B, et. 2, ap. 32, sector 1, telefon/fax: 0314228848, Mobil: 0774646195, e-mail: notariat.mcirstocea@yahoo.com;
 10. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL INTENTA, Calea Mosilor nr. 256, bl.2, sc.B, et.1, ap.22, sector 2, telefon/fax: 0212102010, mobil: 0742266027, e-mail: notariat@intenta.ro;
 11. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL COSTACHE-IVANOV ALEXE, Str. Spiru Haret nr. 2, parter, colț cu Str. Știrbei Vodă, sector 1, telefon/fax: 0213138901, e-mail: costacheivanov@yahoo.com;
 12. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „CRISTACHE CARMEN-LUMINIȚA”, B-dul Ion Mihalache nr. 166, bl. 2, sc. 1, ap. 1 sector 1, telefon/fax: 0216656454, e-mail: bnpcristache@yahoo.com;
 13. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „ACTUM”, Str. Dr. Iacob Felix nr. 14, etaj 2, ap. 51, sector 1, telefon/fax: 0213162405, 0213141085, e-mail: office@bnpdavid.ro;
 14. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL “DĂNILĂ”, Str. Roma, nr. 51, parter, sector 1, telefon/fax: 0314252805, 0314252809, e-mail: notardanila@gmail.com;
 15. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL DIMA CARMEN, B-dul. Mareșal Averescu nr. 5, bl. 3, sc. B, parter, ap. 4, sector 1, telefon/fax: 0212241593, e-mail: notariat@carmendima.ro, dimacarmen@cnpb.ro;
 16. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TUDOR DUMITRESCU-BOLINTIN, Str. Mendeleev nr.41, parter, sector 1, telefon/fax: 0213196957, e-mail: tdb@cnpb.ro;
 17. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „CONVENTUM”, Str. Lt. Av. Gheorghe Stâlpeanu, nr. 2, et. 1, ap. 6, sector 1, telefon: 0314377029, mobil: 0730583105, e-mail: office@notariat.com.ro;
 18. BIROUL GABRIELA GEORGESCU – BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL, Str.C.A.Rosetti nr.7, parter, ap.1, sector 1, telefon/fax: 0213138644, e-mail: gabriela.georgescu@alltrom.ro, bnp.georgescu@yahoo.com;
 19. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL GHIZDAVĂȚ-VOROVENCI ANA CARINA, Str. Edgar Quinet nr.3, et.1, ap.7, sector 1, telefon/fax: 0213122610, e-mail: anacarinanotar@yahoo.com;
 20. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL GRECEA ANCA-CRISTINA, Str. Ceasornicului nr.11, parter, etaj 1 și mansardă, sector 1, telefon: 0314059111, mobil: 0745407820, e-mail: notariat@grecea.eu;
 21. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ILIE LAURA, B-dul. Magheru nr. 43, bl. Paladium, et.3, ap.14, sector 1, telefon: 0213174202, mobil: 0723252532, e-mail: bnpilielaura@gmail.com;
 22. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „ACORD”, Str. Avionului nr. 1, bl. 5C, parter, sc. 1, ap. 1, sector 1, telefon: 0212229651, 0212229652, e-mail: notar.dan.iliescu@gmail.com, dan.iliescu@notariat-acord.ro;
 23. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NOTAREM, Str. Av. Radu Beller nr. 22, et. 2 (ap. 3 + ap. 4) și et. 3 (ap. 5 + ap. 6), sector 1, telefon: 0212310484, 0212310485, e-mail: notariat@notarem.ro;
 24. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL LAZĂR MONICA- ȘTEFANIA, B-dul. Ion Mihalache nr. 126, bl.2, sc.A, et.1, ap.6, sector 1, telefon/fax: 0216657313, mobil: 0745664007, e-mail: monicadinu80@yahoo.com;
 25. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL LAZĂR TAMARA ELENA, Str. Turda nr.98, bl.29A, tronson 1, et.1, ap.1, sector 1, telefon: 0216664698, 0212241882, mobil: 0720332211, e-mail: bnp.tamaralazar@gmail.com;
 26. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MARIA LEANCĂ, B-dul. Banu Manta nr.22, bl.29, sc.1, parter, ap.1, sector 1, telefon: 0212222360, 0212223180, e-mail: bnpmarialeanca@yahoo.com;
 27. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MARILDA LICI, Str. Dionisie Lupu nr. 47A, parter, ap. 2, sector 1, telefon: 0212120276, e-mail: marilda.lici@bnp-lici.com, office@bnp-lici.com;
 28. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MATEESCU LUMINIȚA DANIELA, B-dul Magheru nr. 12-14, bloc Patria, sc. A, et. 1, ap. 2, sector 1, telefon/fax: 0213173407, e-mail: d.mateescu@yahoo.com;
 29. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MĂNDOIU RODICA, B-dul. Iancu de Hunedoara nr. 2, bl. H6, sc.1, et. 1, ap. 3, sector 1, telefon: 0213173916, e-mail: rmandoiu@yahoo.com;
 30. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ZOE MERGEANI, B-dul Ion Mihalache nr. 65, bl. A, et. 1, ap. 3, sector 1, telefon/fax: 0314360910, e-mail: zoe.mergeani@bnpmergeani.ro, florentina.diaconeasa@bnpmergeani.ro;
 31. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MOISESCU DAN ANDREI, Str. Poet Grigore Alexandrescu nr.7, bl.H1, sc.1, et.2, ap.9, sector 1, telefon/fax: 0213120752, e-mail: bnpmoisescu@yahoo.com;
 32. MIHAELA MOLDOVAN BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL, Șos. Pipera nr.3/5, bl.1E, sc.2, ap.17, sector 1, telefon/fax: 0314318723, e-mail: bnpmoldovan@gmail.com;
 33. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL “INITIO”, Calea Dorobanților nr. 111-135, bl. 9A, sc. G, etaj 1, ap. 219, sector 1, telefon: 0213221444, mobil: 0724565889, e-mail: secretariat@notariatinitio.ro, notarolaru@yahoo.com;
 34. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL DAMIELA CAMILIA POP, Str. Buzești nr. 61, bl. A6, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 1, telefon: 0212103232, mobil: 0754500642, e-mail: bnpdcpop@yahoo.com;
 35. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL RADU FELIX-CRISTIAN, Piața Romană nr.9, sc.C, et.1, ap.1, sector 1, telefon/fax: 0311017765, e-mail: notariatfelix@gmail.com;
 36. RAȚIU JANINA-GABRIELA BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL, Str. Mendeleev nr.35, sector 1, telefon: 0213168013, 0213168014, e-mail: notariatratiu@gmail.com, notariatratiu@yahoo.com;
 37. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ANDREEA DANA RĂDULESCU, Str. Străbună nr. 3, ap. 1, parter, sector 1, telefon: 0216670737, e-mail: office@bnpradulescu.ro, andreea.radulescu@bnpradulescu.ro;
 38. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL – SCÂNTEI LAURA IULIANA, Str. Paris nr.5, parter, ap.1, sector 1, T: 0311064017, e-mail: iulia.scantei@gmail.com;
 39. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NEMESIS, P-ța Walter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, camerele 73 și 75, sector 1, telefon: 0213127172, e-mail: bnpnemesis@yahoo.co.uk;
 40. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL SIMION CRISTINA DENISA, B-dul. Ion Mihalache nr.42-52, bl.35, sc.D, et.1, ap.121, sector 1, T: 0213183496, e-mail: bnp.simion@gmail.com;
 41. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL STĂNICĂ MARINELA, Str. Căp. Aviator Alexandru Şerbănescu nr. 23, bl. 7M, sc. 2, parter, ap. 22, sector 1, telefon/fax: 0212326774, mobil: 0744683058, e-mail: bnp.marinelastanica@gmail.com;
 42. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TĂNASE IONELA CORINA, Str. Vasile Gherghel nr. 113, parter, ap. 1, sector 1, telefon/fax: 0314345499, e-mail: notartanase@gmail.com;
 43. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TROPCEA MIHAELA CARMEN, Str. C. A. Rosetti nr.14, bl. SCALA, sc.B, et.3, ap.38, sector 1, telefon: 0213137604, 0217943484, e-mail: bnptropcea@gmail.com;
 44. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL IOANA VALMAR, Calea Floreasca nr.188, et.1, ap.1B, sector 1, telefon: 0212302691, 0212316448, e-mail: secretariat@bnpioanavalmar.ro;
 45. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CERTUM, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea Floreasca 169, parter, sector 1, telefon/fax: 0311010080, e-mail: contact@certum.ro;
 46.  BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VIȘU CORNELIU, Str. Mendeleev nr.44, et.2, ap.4, sector 1, telefon/fax: 0213170544, mobil: 0788231669, e-mail: notariatvisu@gmail.com;
 47. BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL CONCEDO, Str. Teheran nr. 17, et. 1, ap. 2, sector 1, telefon: 0314378533, e-mail: bnpvandavlasov@yahoo.com;
 48. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „MENTOR”MĂNESCU DUMITRU VIOREL, ROTARU DOINA, ROTARU RALUCA MIHAELA, MĂNESCU IRINA ANGELA IOANA, BALACI MIHAI, ALEXANDRU, GULI ADRIAN, Str. Polonă nr.28-30, sector 1, telefon/fax: 0213193501
  0213193502, mobil: 0727221622, e-mail: mentor@cnpb.ro, dvmanescu@unnpr.ro, dvmanescu@cnpb.ro, drotaru@unnpr.ro, rotaru.doina@cnpb.ro, irina.manescu@cnpb.ro, raluca.rotaru@cnpb.ro, mihai.balaci@cnpb.ro, adrian.guli@cnpb.ro;
 49. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BIROUL NOTARILOR PUBLICI ALBU, ALBU GHEORGHIȚA, ALBU RĂZVAN MARIAN, HORGEA CRISTIAN-OCTAVIAN, Calea Floreasca nr.85,sector 1, telefon: 0212319467, 0212319468, e-mail: razvan_notar@yahoo.com;
 50. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BIROU NOTARIAL EUROLEX, ALEXANDRESCU SIANA LARISA, telefon: 0213135135, e-mail: notari@bnpeurolex.ro;
 51. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „JUSTUS”, ANGHENI ALEXANDRU MIHNEA, PENEȘ IOANA CRISTINA, NISTOR RUXANDRA, MICLESCU RĂZVAN-CRISTIAN, telefon/fax: 0213145404, 0212339037, e-mail: office@bnpjustus.ro, mihnea.angheni@cnpb.ro, ioana.penes@cnpb.ro, ruxandra.nistor@cnpb.ro, miclescu.razvan@cnpb.ro;
 52. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – AEQUILIBRIUM, APOSTU LUCIAN CĂTĂLIN, BURA VASILICA MIHAELA, IONESCU OLIVIA, VOICU ANDREEA-ELENA, LINA DANIELA, BÎRZU LOREDANA, telefon: 0213371322, 0213350830, e-mail: office@notariatapostu.ro, olivia.ionescu@notariatapostu.ro, v.bura@notariatapostu.ro, andreea.ion@notariatapostu.ro, lucian.apostu@notariatapostu.ro, daniela.lina@notariatapostu.ro, loredana.birzu@notariatapostu.ro;
 53. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „EURONOT”, ATĂNĂSOAEI MIHAI-CRISTIAN, IVĂNESCU ADINA, Str. Dr. Grigore Mora nr.16, parter, sector 1, telefon/fax: 0212313472, e-mail: mihai.atanasoaei@gmail.com, adina@euronot.ro;
 54. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „DANIEL AVRAM ȘI ALINA-ANDREEA BARBU”, AVRAM DANIEL, BARBU ALINA-ANDREEA, Str. Dionisie Lupu nr. 74, parter, ap. 3, sector 1, telefon: 0212221263, 0212221264, e-mail: daniel.avram@gmail.com, alinabarbu.notar@gmail.com;
 55. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „BARBU ȘI ASOCIAȚII”, BARBU ROXANA MARIA, NĂZARE VIOLETA, telefon/fax: 0212244430, bnpabarbu@gmail.com;
 56. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „BĂNUȚĂ GEORGETA și BĂNUȚĂ BIANCA AURELIA”, BĂNUȚĂ GEORGETA, BĂNUȚĂ BIANCA AURELIA, Intrarea Tudor Ștefan nr. 53-55, sector 1, telefon/fax: 0212309054, mobil: 0723519697, e-mail: office@notariatbanuta.ro, bianca@notariatbanuta.ro, georgeta@notariatbanuta.ro;
 57. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BIROU NOTARIAL LIBERTAS, BUȘOI CRISTIAN-SILVIU, BUȘOI ANNE-MARIE GEORGIANA, BUJE ALEXANDRU, B-dul. Ion Mihalache nr.18, sector 1, telefon: 0311043978, notarpublicbusoi@gmail.com, alexandru@libertas.com.ro;
 58. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ BURLOI CRISTINEL și ASOCIAȚII, BURLOI CRISTINEL, POTRA BIANCA FLORICA, B-dul. Bucureștii Noi nr. 20-28, ap. 1E, și spațiul comercial, parter-supanta cota+3.60, telefon: 0212115294, e-mail: cristiburloi@gmail.com;
 59. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „NOTARII PUBLICI CARAȘ CARMEN ȘI BÂRLĂDEANU ADRIANA”, CARAȘ CARMEN, BÂRLĂDEANU ADRIANA, Str. Nicolae Iorga nr. 31, et. 1, ap. 5, sector 1, telefon/fax: 0213129747, e-mail: notarcaras@gmail.com, notarcaras@yahoo.com;
 60. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – CĂLBOREAN ȘI ASOCIAȚII, CĂLBOREAN ALINA , BĂLAN DIANA-IULIA, Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 16, ap. 1, sector 1, T: 0314303663, e-mail: notar.alinacalborean@gmail.com, contact@notarcalborean.ro;
 61. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ LEȘE-COCEA, COCEA RUXANDRA IOANA, COCEA STILA, BARBU CĂTĂLINA, telefon/fax: 0213151735, e-mail: bnpa_lese_cocea@yahoo.com;
 62. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „Andreia Coman și asociații”, COMAN ANDREIA, GRIGORE MARIUS, B-dul Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. C, et. 1, ap. 62, sector 1, telefon: 0212247778, e-mail: andreiacoman_bnp@yahoo.com;
 63. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ LIBRA – BIROU NOTARIAL, NOTARI ASOCIAȚI, CORICI MELANIA, LOGHIN MELANIA GABRIELA, CORICI MARIA-CRISTINA-THEODORA, Str. Brezoianu nr. 47-49,bl. Liric, sc.A, parter, ap.89 și 90, sector 1, telefon/fax: 0213126281, e-mail: libra@cnpb.ro;
 64. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SOLEMNIS, CORNOIU DANUT, GORUN LARISA-CLAUDIA-OANA, MOCANU ILINCA, telefon/fax: 0213130236, mobil: 0767940013, e-mail: notariatsolemnis@gmail.com;
 65. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BIROU NOTARI ASOCIAȚI „COSTESCU, STROE ȘI ASOCIAȚII”, COSTESCU ELISABETA, STROE MONICA ȘTEFANIA, COSTESCU NICOLAE DRAGOȘ, TATU VASILE DANIEL, OGREZEANU-COSTESCU ANDRA-MARIA, PELIZARU ELISABETA-ALEXANDRA, Str.G-ral.Constantin Coandă nr.17, sector 1, telefon: 0213120031, e-mail: bnpa@bnpa.ro;
 66. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI DĂNĂCICĂ MIHAELA-DANIELA ȘI MARINCA ALEXANDRA-MAGDALENA, DĂNĂCICĂ MIHAELA DANIELA, MARINCA ALEXANDRA-MAGDALENA, B-dul. Ion Mihalache nr.227, sector 1, telefon: 0212245402, e-mail: notariat@danacica.ro;
 67. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ DRAGOMIR | BUNEA, DRAGOMIR ROMELIA MARINA, DRAGOMIR TUDOR RADU, BUNEA RALUCA, DRAGOMIR BOGDAN-ANDREI, RIBĂ MELTIADE, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 35 A, et. 1, ap. 2, sector 1, telefon: 0213672068, e-mail notariat@dragomirbunea.ro;
 68. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ DUMITRACHE VALERICA ȘI STĂNESCU ALEXANDRA GABRIELA, DUMITRACHE VALERICA, STĂNESCU ALEXANDRA GABRIELA, B-dul Nicolae Titulescu nr. 10, bl. 20, sc. C, et. 3, ap. 134, sector 1, telefon/fax: 0213179605, e-mail: valeria.dumitrache@bnp-ds.ro, office@bnp-ds.ro;
 69. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – ELIEAN ENISE ȘI TRĂISTARU ANDREEA, ELIEAN ENISE, TRĂISTARU ANDREEA, B-dul N. Bălcescu nr.25, bloc Wilson, sc.2, et.1, ap.18, sector 1, telefon/fax: 0213102026, e-mail: elieanenise@yahoo.com, atraistaru00@yahoo.com;
 70. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „DIGNITAS”, ENCIU GEORGETA, TĂTARU DAN SORIN, SECULA SILVIA DANIELA, BIVOLARU FLORIN, Str. Gr. Alexandrescu nr.39, sector 1, T: 0213107488, e-mail: office@bnpbest.ro, notari.dignitas@gmail.com;
 71. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „MOTRESCU-GACHI MĂLINA-NICOLA și ȚINTĂ ALINA-MIHAELA”, MOTRESCU-GACHI MĂLINA-NICOLA, ȚINTĂ ALINA-MIHAELA, Str. Aviator Petre Crețu nr. 49, Corp C2, parter, ap. 1, sector 1, telefon/fax: 0311023403, e-mail: nicole_gachi@yahoo.com, tinta_alina@yahoo.com;
 72. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ M. GAIȚĂ, E. POPA ȘI D.T. CĂRĂUȘU, GAIȚĂ MARIA, POPA EUGENIA, CĂRĂUȘU DIANA TEODORA, Str. Argentina nr. 2, bl. I2 , sc. 1 et. 1, ap. 4, sector 1, telefon/fax: 0314327337, mobil: 0745075331, e-mail: bnpasociati@yahoo.com, dianateodoracarausu@gmail.com;
 73. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „ELECTA”, GASPAR GABRIELA, BEURAN OANA ROXANA, B-dul. Nicolae Titulescu nr.3, bl. A1, et.2, ap.15, sector 1, telefon/fax: 0213127484, e-mail: bnpgaspar@yahoo.com, oanabeuran@yahoo.com;
 74. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ LIDIA GEORGESCU & BOGDAN MOLDOVEANU, GEORGESCU LIDIA, MOLDOVEANU BOGDAN, Șos. Ștefan cel Mare nr.1-3, bl. Perla , sc.1, et.3, ap.9, sector 1, telefon/fax: 0212313287, e-mail: office@notariatperla.ro;
 75. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „GOGONEAȚĂ ELISABETA și GURĂU ADRIANA-LUCIA„, GOGONEAȚĂ ELISABETA, GURĂU ADRIANA LUCIA, Str. Lt. Av. Radu Beller nr. 37, et. 1, ap. 4, sector 1, telefon/fax: 0212308547, mobil: 0722655478, e-mail: spnbirou@gmail.com, not_elisabetag@yahoo.com, adriana.gurau@gmail.com;
 76. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ IORDACHE ȘI ASOCIAȚII, IORDACHE MIRCEA CONSTANTIN, NĂSTASE ANA MARIA, Str. Londra nr. 18, parter, ap.6, sector 1, telefon: 0212315656, 0212315858, e-mail: notariat_iordache@yahoo.com, ananastase_bnp@yahoo.com;
 77. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ LUCA ȘI DUMITRESCU, LUCA MARIUS, DUMITRESCU LUMINIȚA, VIȘINOIU BOGDAN, Calea Dorobanților nr.184, sector 1, telefon: 0212306490, e-mail: birnotpubas@yahoo.com, marius.luca@notariat-lucasidumitrescu.ro, visinoiu_bogdan@yahoo.com;
 78. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ MANCIU PARASCHIVA ȘI MOȚATU SIMONA, MANCIU PARASCHIVA, MOȚATU SIMONA, Str.Știrbei Vodă nr.154, bl.26 A, sc.1, et.1, ap.1, sector 1, telefon/fax: 0213126969, e-mail: bnp_manciu@yahoo.com, simona_motatu@yahoo.com;
 79. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ LEGITIMUS, MANOLE MARINA, BADEA FLORIAN, CHIRIȚĂ DANIELA-FLORENTINA, Calea Dorobanților nr.87, et.2-3, sector 1, telefon/fax: 0213110150, e-mail: notar@legitimus.ro;
 80. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „FIDELIS”, MITREA MANUELA, TEȘU SIMONA DIANA, POPESCU DANIELA, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, tronson 5, et.5, Spațiile B5 și C5. camerele B5;1, B5;2, C5;3, sector 1, T: 0213160660, e-mail: secretariat@notariat-fidelis.ro, manuela@notariat-fidelis.ro, simona@notariat-fidelis.ro, simonatesu_bnp@yahoo.com, magda@notariat-fidelis.ro, magdaivanica_bnp@yahoo.com, dana.popescu@bndp.ro;
 81. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ MIU ȘI MOLCUȚ, MOLCUȚ FLAVIUS, MIU ADRIAN CLAUDIU, Calea Floreasca nr.33, ap.4, parter, sector 1, telefon/fax: 0212309695, e-mail: secretariat@bnpmm.ro;
 82. „AD SOLEMNITATEM” SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ, MRAD JANETA, COSTACHE OANA CRISTINA, RIZEA BIANCA GABRIELA, Str. Buzești nr.63-69, bl. A3, sc. 1, et.2, ap.5, sector 1, T: 0213101950, e-mail: cristinacostache@biroulnotarial.ro, biancarizea@biroulnotarial.ro;
 83. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – NOTARI PUBLICI NICA DIANA ȘI ENE CLAUDIU, NICA DIANA, ENE CLAUDIU, Calea Victoriei nr. 142 -148, sc. B, et. 1, ap. 9, sector 1, telefon/fax: 0213111116, 0213109076, mobil: 0744751752, e-mail: bnpdiananica@yahoo.com, contact@notarene.ro;
 84. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „OPREA ALEXANDRA RODICA ȘI TONEA LAURA-ANDREEA”, OPREA ALEXANDRA RODICA, TONEA LAURA-ANDREEA, Calea Griviței nr.148, sc. A, parter, ap.3, sector 1, telefon: 0212235707, e-mail: bnp_oar@yahoo.com, bnp.andreeatonea@gmail.com;
 85. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ PAȘCA CAMENIȚĂ VICTOR VINCENȚIU ȘI ENACHE RALUCA ANDREEA, PAȘCA-CAMENIȚĂ VICTOR-VINCENȚIU, ENACHE RALUCA ANDREEA, str. Elena Caragiani nr. 2-6, bl. 3B, sc. 3, ap. 31, parter, sector 1, T: 0311064688, e-mail: bnppasca.enache@gmail.com;
 86. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ POPA MARIANA TAMARA ȘI ASOCIAȚII, POPA MARIANA TAMARA, DUMINICĂ ANIELA, Str. Radu Beller nr.6, bl.20, sc.C, et.2, ap.50, sector 1, telefon: 0212317728, e-mail: popa_tamara@yahoo.com;
 87. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „SIMONA POPESCU ȘI ASOCIAȚII”, POPESCU VIOLETA SIMONA, ȘTEFAN ANA-MARIA-CRISTINA, Str. Nicolae Beldiceanu nr. 3, parter, ap. 1, sector 1, telefon: 0213197791, e-mail: notarsp@xnet.ro;
 88. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „POPOVICI MARIA, POPOVICI ALEXANDRA și SOLACOLU RALUCA-IOANA”, POPOVICI MARIA, POPOVICI ALEXANDRA, SOLACOLU RALUCA-IOANA, Str. Theodor Aman nr. 11, demisol și parter, sector 1, Telefon: 0213150732, e-mail: notariat_pd@yahoo.com;
 89. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – POPA PETRUȚA ȘI TURCU DOINA, POPA PETRUȚA, TURCU DOINA, Str. Smaranda Brăescu nr. 42, ap. 04, et. 1, sector 1, telefon: 0212332558, e-mail: popapetruta.notariat@gmail.com, turcudoina.notariat@gmail.com;
 90. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „DE IURE”, POPESCU LUCIA, POPESCU ANA MARIA, Calea Plevnei nr. 48A, etajul 2, corpul H, sector 1, telefon: 0213119869, e-mail: notariat.deiure@gmail.com;
 91. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ BIROUL NOTARILOR PUBLICI ROTĂRESCU ȘI ȘTEFĂNESCU, ROTĂRESCU ELENA, ȘTEFĂNESCU ALINA ROZALIA, Str. Sf. Constantin nr.7, sector 1, telefon/fax: 0213153010, e-mail:elenarotarescu@yahoo.com;
 92. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ETICA, ROSENBERG-DRĂGHICI PAULA-IOANA, TUDOR MARIA AMALIA, RĂDULESCU DUMITRU OCTAVIAN, B-dul. Dinicu Golescu nr.30, sector 1, telefon: 0213171656, e-mail: notariat@etica.ro, secretariat@etica.ro, notariat.etica@cnpb.ro;
 93. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SINESCU ȘI ASOCIAȚII, SINESCU ANCA ANDREEA, CĂRBUNARU ANDREEA-DANIELA, B-dul Primăverii nr. 47-49, Complex rezidențial “Seasons”, parter, ap. 1 și ap. 2, sector 1, telefon: 0213306289, e-mail: anca.sinescu@bnpsinescu.ro, andreea.carbunaru@bnpsinescu.ro;
 94. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „NOTARIA”, ȘERBAN MINOLA-ALEXANDRA, BRUMĂ SORANA-CRISTINA, NECHIFOR ANA-MARIA, B-dul. Dacia nr.25, sector 1, telefon/fax: 0212244508, e-mail: bnpa@birnot.ro, anamaria.nechifor@yahoo.com, bruma.sorana@yahoo.com;
 95. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „TĂBĂRANA SĂNDINA ȘI COSMA AUREL”, TĂBĂRANA SĂNDINA, COSMA AUREL, Calea Dorobanților nr. 250, et. 1, ap. 6, sector 1, telefon/fax: 0212309740, e-mail: sandinatabarana@yahoo.com;
 96. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „MEMENTO”, TIHOC-BUSTAN ALEXANDRA, BOBOC ANDREEA-LAURA, VORONCA IRIS-VICTORIA, Str. Turda nr. 114, bl. 35, sc. A, parter, ap. 2, sector 1, telefon/fax: 0314226674, e-mail:  tihoc@yahoo.com, bbc.andreea@yahoo.com, iris.voronca@gmail.com;
 97. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „BIROUL NOTARILOR PUBLICI TOTIS ANDREIA MURA ȘI TOTIS EDUARD ANTON”, TOTIS ANDREIA MURA, TOTIS EDUARD ANTON, B-dul. Dinicu Golescu nr.23-25, sc.4, et.1, ap.5, sector 1, telefon/fax: 0213174942, e-mail: birnot_totis@yahoo.com; 
 98. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SILVANA – BRÎNDUȘA TROFIN și NICOLETA CHIRPISIZU, TROFIN SILVANA BRÂNDUȘA, CHIRPISIZU NICOLETA, Piața Charles de Gaulle nr. 2 (fostă Aviatorilor) colț cu Calea Dorobanți nr. 258, et. 1, ap. 2, sector 1, telefon: 0314381844, e-mail: office@bnptrofin.ro;
 99. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ MARIA VELICU, VELICU MARIA, BABU ANAMARIA, Calea Floreasca Nr. 169, Imobilul IPA, Corp P1, Biroul Nr. 1, parter,Sector 1, telefon: 0371101314, e-mail: contact@bnpmariavelicu.ro;
 100. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „DICTUM”, VIDICAN IOANA-LAMBRINA, MĂLĂIANU ANA-TEODORA, Str. Sevastopol nr. 24, et. 6, biroul 602/1, sector 1, telefon: 0314251922, e-mail: secretariat@notariat-dictum.ro, ioanalambrina@yahoo.com;
 101. SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CONSILIUM, VLĂDICA GHEORGHE, MUNTEANU LAURA MIRELA, Str. Jiului nr.7, parter, sector 1, telefon: 0216675335, e-mail: office@notariat-vladica.ro, notar@notariat-vladica.ro, redactareacte@notariat-vladica.ro.
Sector 2
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ELENA SIMONA ALEXANDRU
ALEXANDRU ELENA SIMONAȘos. Mihai Bravu nr.107-119, bl.E 1, sc.6, parter, ap.170, sector 2
office@bnpalexandru.ro
bnpalexandru@yahoo.comT: 0212505787
F: 0212503521
M: 0722635860BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL APOSTOL NICOLETA
APOSTOL NICOLETAȘos. Mihai Bravu nr.110, bl.D 2, sc.A, et.1, ap. 1, sector 2
notarnicoletaa@gmail.comT: 0212529409BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BEREVOIANU RADU COSTIN
BEREVOIANU RADU COSTIN
Str. Vasile Conta nr. 4, et. 1, sector 2
notariat@berevoianu.roT/F: 0212301688
M: 0753103311BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL BORDEIANU IOANA ADRIANA
BORDEIANU IOANA ADRIANACalea Moșilor nr.127, et.1, ap.2, sector 2
notariat.bordeianu@yahoo.comT/F: 0213109560BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „AMALTEA”
CAZACU CRISTINA VALENTINAȘoseaua Iancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, sector 2
cristinacazacu.notarpublic@yahoo.comT: 0213109667
F: 0213109668
M: 0729278088BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL CHELARU ANA-LUISA
CHELARU ANA-LUISAStr. Mihai Eminescu nr. 102-104, parter stânga, sector 2
bin_chelaru@yahoo.comT/F: 0212110424
212105571
0212105473BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL COSMINA CIUREA
CIUREA COSMINA ANDREEAȘos. Pantelimon nr.221, bl. 201A, sc. A, ap.2, parter, sector 2
bnpciurea@yahoo.comT/F: 0216536217BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL DAN SIMONA CRISTINA
DAN SIMONA CRISTINAB-dul. Basarabia nr.192-198, bl.A, sc.D, parter, ap.124, sector 2
cristinadan@ines.roT/F: 0213405701BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL DOBRE DANA
DOBRE DANAStr. Slt. Cristescu Dima nr.9B, sector 2
notariatddobre@yahoo.comT/F: 0311011479BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL GABURĂ MARIA
GABURA MARIACalea Moșilor nr. 294, bl. 42, sc. B, et. 1, ap. 43, sector 2
bnpmariagabura@yahoo.com
T: 0212111353
T/F: 0212114617
M: 0730098186SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ MAGISTER
ION-PETRACHE RAMONA ELENA
VORNICEANU CRISTINAȘos. Colentina nr.2D, bl.5, sc.B, et.1, ap.37, sector 2
cristina_vor@yahoo.com
bnpionpetrache@gmail.comT/F: 0212122366
M: 0740015850
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MANEA VIOLETA ELENA
MANEA VIOLETA ELENAȘos. Colentina nr.16, bl.A3, spatiu commercial lot 2/1, sector 2
bnpvioletamanea@yahoo.com
bnpvioletamanea@cnpb.roT: 0213148448
M: 0735370000
F: 0372250405BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MATEI ANA MARIA
MATEI ANA MARIAStr. Lt. Constantin Zlătescu nr.35, et. 1, sector 2
anamatei.bnp@gmail.comT/F: 0212520101 0378104132BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „JURA”
MIHAI SABINAB-dul. Ferdinand nr.18, sector 2
office@bnpjura.ro
bnpjura@gmail.comT: 0216421324
F: 0216421325BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ROXANA-ELENA MIHALCA
MIHALCA ROXANA ELENAB-dul. Lacul Tei nr.29, et.1, ap.1, sector 2
livanbnp@yahoo.comT: 0212106502
212106508
F: 0212106502BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MIRCIA ELENA
MIRCIA ELENAB-dul. Dacia nr.106, sector 2
bnpmirciaelena@yahoo.comT/F: 0212124463
0212102395BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MÎNDRUȚĂ GABRIELA
MÎNDRUȚĂ GABRIELAB-dul. Chișinău nr.24, bl.M14, sc.B, parter, ap.44, sector 2
bnp_g_dumitrescu@yahoo.comT: 0212553459
F: 0216270640BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL PAPINIU ANDREEA ALEXANDRA
PAPINIU ANDREEA ALEXANDRAStr. Jean Louis Calderon nr.1-5, sc.1, et.5, ap.21, sector 2
notarandreeapapiniu@yahoo.roT: 0213101660
F: 0213101669
M: 0372958669SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – „CONSENSUS”
ROGOJANU OCTAVIAN VIOREL
CIOBANU ALIN CONSTANTINȘos. Mihai Bravu nr. 186, bl. 212, sc. B, ap. 34, parter, sector 2
or.2004@gmail.com
alin.ciobanu@gmail.comT: 0212110357
212110367
F: 0212110367
M: 0730112740
0730112741BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL SEMPER
SCHLANGER DANAB-dul. Pache Protopopescu nr. 25, et.6, sector 2
notariat@notariatsemper.roT: 0213133421
F: 0213100314
M: 0735192293BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „LEX VOLUNTATIS”
STAN MIRELA-OANAȘoseaua Ștefan cel Mare nr. 224, bl. 43, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 2
bnp.lexvoluntatis@gmail.comT/F: 0217945397BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL STANCU ALEXANDRA LUCIA
STANCU ALEXANDRA LUCIAStr. Arh. Petre Antonescu nr. 6 , bl. 28, sc. 1, parter, ap. 2, sector 2
binstancu@gmail.comT/F: 0213353404BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ȘTEFĂNESCU NONA-TATIANA
ȘTEFĂNESCU NONA-TATIANAStr. Dogarilor nr. 42, ap. 1, sector 2
notar.nonastefanescu@gmail.comT/F: 0314247719 
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL STOICA SEBASTIAN-EDUARD
STOICA SEBASTIAN-EDUARDȘos. Mihai Bravu nr.180, bl.221, parter, ap.2, sector 2
notariat.stoica@gmail.comT/F: 0213264891BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TĂNASE ORTANSA DANIELA
TĂNASE ORTANSA DANIELAȘos. Mihai Bravu nr.187, sector 2
bnptanase_daniela@yahoo.co.ukT/F: 0213216198BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VASILESCU BOGDAN
VASILESCU BOGDANStr. Lizeanu nr.1-3, sector 2
notarvasilescu@yahoo.comT/F: 0212122510
M: 0731352336BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL GAVRILĂ VASILESCU
VASILESCU GAVRILĂȘos. Mihai Bravu nr.180, bl.221, parter, ap.2, sector 2
notariatgv@yahoo.comT/F: 0213264891BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL TĂBĂRAȘ MANUELA
TĂBĂRAȘ MANUELAStr. Barbu Văcărescu nr. 53, demisol și parter, sector 2
office@bnp-tabaras.ro
notartabaras@yahoo.comT: 0212107497
F: 0212107487
M: 0735865219
0722574473BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VÎRZĂ CHIRAȚA
VÎRZĂ CHIRAȚAB-dul Pierre de Coubertin nr. 2, bl. 1, sc. A, ap. 1, parter, sector 2
virza.chirata@yahoo.ro
notarvirza@yahoo.roT/F: 0314285290SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA ARON FLORENTINA SI ARON MIHAI-FLORIN
ARON FLORENTINA
ARON MIHAI-FLORIN
MIREA DRAGOȘ IULIANStr. Zece Mese nr.6A, sector 2
florentina.aron@gmail.com
aron.mihai@gmail.comT/F: 0212524839SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „ANIMUS”
BUCUR ALEXANDRU
TRĂISTARU IONELB-dul Prof. Dimitrie Pompei nr. 8, et. IV, HPE, sector 2
office@notarbucuresti.roT: 0314040000
314040001
F: 0212316788SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BUCUR ȘI ASOCIAȚII
BUCUR NICOLETA
ANGHELACHE GEANINA-MĂDĂLINA
GÂDEA CLITEMNESTRAB-dul. Chișinău nr.15, bl.A4, sc.2, parter, ap.46, sector 2
bnpcorespondenta@yahoo.comT: 0212555396 F: 0212552057SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CIUDOESCU & FÎNARU
CIUDOESCU SCARLAT
FÎNARU LULU
FÎNARU ALEXANDRU-NORUStr. Barbu Văcărescu nr. 21, sector 2
ciudoescu_scarlat@yahoo.com
bnp.finaru@yahoo.comT: 0212323425
314221118
M: 0745311674
722613917
0740202338″VERITAS” SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
DIACONU CRISTINA
NICA OANA RALUCAStr. Avram Iancu nr.7A, sector 2
bnpaveritas@yahoo.ro
bnpdiaconucristina@yahoo.comT: 0213672622
M: 0728898800
F: 0372871333
0318163928SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ DIACONESCU ADINA ȘI DIACONESCU REMUS-ȘTEFAN
DIACONESCU REMUS-ȘTEFAN 
DIACONESCU ADINAB-dul Pache Protopopescu nr.31, ap.1, sector 2
office@bnpadiaconescu.ro
remus@bnpadiaconescu.ro
adina@bnpadiaconescu.roT: 0314248098 F: 0314261576SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „DURNESCU ȘI ASOCIAȚII”
DURNESCU MIHAELA GABRIELA
IANACHIEVICI ANDRA MIHAELA
PRĂJANU IOAN-CLAUDIUStr. Jean Louis Calderon nr. 57, et. 1 și 2, sector 2
secretariat@bnpdurnescu.ro
durnescumihaela@gmail.comT: 0213312071
213314677
F: 0213312099
M: 0723288948
0721080910SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ART LEGIS
GRIGORE MIHAELA
GRIGORE CRISTIANȘos. Ștefan cel Mare nr.38, bl.30A, et.1, ap.4, sector 2
officenotariat@gmail.com
mcgrigore@gmail.comT: 0212105751
F: 0212106052
M: 0729426927SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ PROBITAS
GULI MIHAI
CAZAN MARIA PETRONELAStr. Rossini nr.1, et.1, ap.1, sector 2
bnp.probitas@gmail.comT: 0212369877
F: 0212369878SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ HARAGA LIDIA ȘI LUCA VIOREL
HARAGA LIDIA
LUCA VIORELȘoseaua Iancului nr. 48, et. 1, camera 13, sector 2
notariatharaga@yahoo.roT/F: 0213148142SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ RALUCA DE HERBAY ȘI RALUCA DRAGA BALDAN
DE HERBAY RALUCA
BALDAN DRAGA RALUCAB-dul. Carol I nr.55-55 bis, parter, sector 2
bnpralu@gmail.comT: 0213120773
F: 0213185994BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI ION- SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
ION VALERICA IONELA
ION MARIAN
ION ADRIAN ALINIntrarea Sergent Tancu Ion nr.6, sector 2
bnpa_ion@yahoo.comT/F: 0212530792SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI „BOROI”
MAFTEI BOROI ELENA PAULA
BOROI SILVIU CĂTĂLIN
BOROI MARIAB-dul. Ferdinand I nr.129, bl.E -1, sc.C, ap.40-42, parter, sector 2
bnpaboroi@yahoo.com
bnpaboroi@gmail.comT: 0216423308
212526093
212526094
212526093
0212526094SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ LEXUS
MANOLESCU ANDREEA
STAN MIRELAB-dul Basarabia nr. 80, et. 2, sector 2
bnplexus@yahoo.comT/F: 0213132423SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – MARINA SERGIU-SORIN ȘI ASOCIAȚII
MARINA SERGIU SORIN
FEIG SALIȘEN
IONESCU CRISTI-ȘTEFANIA
NICULESCU ANDREEA MARIAStr. G-ral Dimitrie Salmen nr.20, sector 2
office@mssnotariat.ro
cristina.ionescu@mssnotariat.ro
sorin.marina@mssnotariat.ro
andreea.niculescu@mssnotariat.roT/F: 0212522050
0212522070SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „LOREDANA MELENTE ȘI CRISTINA FILIP”
MELENTE LOREDANA OANA
FILIP ANA-MARIA CRISTINAȘos. Pantelimon nr.255, bl.43, parter, sector 2
loredana.iacob@cnpb.ro
notariat.public@yahoo.roT/F: 0213106996
M: 0745141829
0744351096SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „AD LITTERAM”
MUȘAT MANUELA ANTONIA
ȘURLEA ALEXANDRU VALERIUStr. Vasile Lascăr nr. 187, sector 2
bnpmusat@yahoo.comT: 0212550588
F: 0212105672SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – „NEDELCU ȘI ASOCIAȚII”
NEDELCU CRIȘAN TRAIAN
MĂTASĂ CRISTINAB-dul. Dacia nr.100, sector 2
crisan.nedelcu@bnpnedelcu.ro
office@bnpnedelcu.ro
cristina.matasa@bnpmatasa.roT: 0212106268
212106269
F: 0212106270SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „LUX ET JUSTITIA” 
PALAGHIA LUCIA
PALAGHIA EDUARD-FILIP
AGAVRILOAEI DAMIRA IOANAȘos. Colentina nr. 51, bl. R11, sc. B, parter, ap. 47,48 și et. 1, ap. 52, sector 2
notariatluxetjustitia@gmail.com
notariat@luxetjustitia.roT/F: 0212433633
216875707
0318062101SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ MONICA POP ȘI ASOCIAȚII
POP MONICA
MIHALACHE CRISTINA
NĂMOLOȘANU MIHAELA
MERMEZE SPERANȚA CATRINELB-dul. Dacia nr.107, sector 2
office@notarpop.roT: 0216191086
216191076
F: 0216191026SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – SUPREMA-LEX
POPESCU IOANA MIRUNA
RICHIȚEANU ROXANA CAMELIAStr. Ardeleni nr.1, bl. 39A, sc.1, parter, ap. 2 (cam. 3-4) si ap. 3 (cam. 1-6), sector 2
bnp@suprema-lex.ro
ioana_miruna@yahoo.comT/F: 0212105807
0212105818SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „SIGNUM”
SOARE DENISA MIHAELA
TERZEA-MATEI TIBERIUCalea Moșilor nr.262, bl.8, parter, sector 2
signum@societatenotariala.roT/F: 0212105387
M: 0728260002
0727773772SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „SUCIU DANA-CRISTINA ȘI ASOCIAȚII”
SUCIU DANA CRISTINA
TOTOREAN BOGDAN-CLAUDIU-CONSTANTINȘos. Mihai Bravu nr.85-93, bl.C16, ap.4, sector 2
bnp.danasuciu@yahoo.comT/F: 0212529290SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ „FIDES”
TEODORESCU DAN MIHAI
CETINTURK ADELA
DINCULESCU RALUCA-ADRIANACalea Moșilor nr.300, bl.58, sc.1, et.1, ap.3, sector 2
dmteodorescu@yahoo.com
secretariat@notariatfides.ro
bnpdinculescuraluca@yahoo.comT: 0212123364
216192276
F: 0318057404
M: 0744578087SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – INTENTA
VLAD ION ADRIAN
CHIRIȚĂ ANGELA ROXANACalea Mosilor nr. 256, bl.2, sc.B, et.1, ap.22, sector 2
notariat@intenta.roT/F: 0212102010
M: 0742266827SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ – IULIANA ALEXANDRA ZARAFIU
ZARAFIU IULIANA ALEXANDRA
RADU IOANAȘos. Mihai Bravu nr. 62 A, bl. Spectrum Business Center, et. mezanin, indicativ M8 și M9, sector 2
notariatzarafiu@gmail.com
ioanaradu79@gmail.comT/F: 0213236597
M: 0741263656