EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Politica de protecție a datelor

Home » Politica de protecție a datelor

Informațiile despre dumneavoastră (nume, adresă de e-mail, conținutul mesajelor trimise) vor fi protejate, fiind exclusă transmiterea lor către o terță parte.

ACADEMIA DE TRADUCERI, în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, respectând principiile legalitate, echitate și transparență;
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în lege în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Plata securizata
Plata online