RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

DGPR- Protecția Datelor Personale. Notificare.

Home » DGPR- Protecția Datelor Personale. Notificare.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DGPR)

Beneficiarul serviciilor declară că este de acord cu conținutul prezentului document:

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, lipsa acordului dvs de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri contractuale, pune Academia de Traduceri în imposibilitatea de vă oferi serviciile de traduceri.

Prin lansarea sau acceptarea unei comenzi, vă exprimați acordul privind prelucrarea datelor dvs. personale și privind Notificarea afișată la sediul nostru și pe www.academiadetraduceri.ro/protectiadatelor

Academia de Traduceri prelucrează datele dvs. cu caracter personal doar în scopul identificării solicitantului și a prestării serviciilor de traducere sau conexe solicitate, conform legislației în vigoare.

Aveți dreptul de informare, de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opoziție și alte drepturi ce rezulta din legislația privind protecția datelor și puteți sa vi le exercitați printr-o cerere scrisa transmisa către Academia de Traduceri, prin intermediul serviciilor poștale sau la adresa de e-mail office@academiadetraduceri.ro.

Prestatorul, cu sediul  în  București, blv. N. Bălcescu nr. 18, sector 1, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

Utilizarea datelor personale

Academia de Traduceri colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

  1. a) în scopul prestării serviciilor de traduceri
  2. b) în scopul identificării dvs și a menționării datelor dvs în comunicarea comercială și documentele contractuale (contract, factură etc)

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Transferul datelor personale într-o tara din afara Zonei Economice Europene

Academia de Traduceri ar putea să transfere datele personale către traducătorii Academiei de Traduceri aflați în exteriorul Zonei Economice Europene. Pentru astfel de transferuri, Academia de Traduceri a semnat clauze contractuale standard pentru a se asigura că transferul de date cu caracter personal este reglementat cu același nivel de securitate și de strictețe ca și transferurile efectuate în cadrul Comunității Europene.

Păstrarea datelor personale:

Datele personale vor fi păstrate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus, dar nu mai mult de 10 ani de la data livrării serviciilor, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate in legea 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

*Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veți beneficia și vă veți putea exercita suplimentar:

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta notificare sau în legătură cu utilizarea de către Academia de Traduceri a datelor personale, vă rugam sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți sa comunicam), numărul dumneavoastră de telefon precum si scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteți contacta:

Plata securizata