EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Acte necesare pentru pașaport

Home » Uncategorized @ro » Acte necesare pentru pașaport

De la 1 februarie au scăzut taxele pentru pașaport, în conformitate cu Legea 1/2017:

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic sau a celui simplu temporar cu menționarea statului de domiciliu:

– paşaportul anterior, dacă acesta există;
– dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului prevăzute de lege, precum şi, după caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, completată pe numele titularului, în original;
– certificate de stare civilă, în original;
– documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

    1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
    2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
    3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
    4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;
    5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
    6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul Direcției Generale de Pașapoarte.

 

03-03-2017
Plata securizata
Plata online