EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Apostila si Supralegalizare

Home » Apostila si Supralegalizare

Trimite-ne solicitarea ta
și află rapid cât costă!

Vreau ofertă

Ne ocupăm de toate formalitățile!

Consiliere gratuită. Orice document.

 • Câștigă timp! Plătește Online.
 • Comandă simplu și rapid.
 • Experiență din 2005.

Ai nevoie de Apostilă sau Supralegalizare?

Te-ai săturat de cozi sau nu ai timp pentru toate formalitățile?

Nu știi procedura de obținere Apostilă și Supralegalizare?

Nu ești din București? Noi te scăpăm de drumuri!

Departamentul de Apostilă și Supralegalizare

Toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc:

Academia de Traduceri vă oferă consiliere juridică gratuită și vă poate asista contra cost în obținerea formalităților complete necesare apostilării/supralegalizării. Oferim servicii complete și ultra-rapide, inclusiv cu livrare la sediul sau domiciliul dvs.

Ce este Apostila?

Apostila este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul documentului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe document. Procedura apostilării actelor oficiale este specifică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, astfel încât, pentru actele oficiale care vor fi folosite în statele care nu au aderat la Convenția Apostilă, se va aplica procedura Supralegalizării.

Ce este Supralegalizarea?

Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că documentul și/sau actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

Diferența dintre Apostilare și Supralegalizare

Procedura

Aproape similară. La supralegalizare, de obicei, ultimul pas implică supralegalizarea finală de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului respectiv în România

Acte care pot fi apostilate/ supralegalizate

Similare

Țările/ statele unde se vor folosi actele

Diferite

Instituțiile care aplică apostila/ supralegalizarea

Diferite

Servicii de Apostilare, Supralegalizare și Vizare Consulară a documentelor la ambasade oferite de Academia de Traduceri

Lista actelor și a documentelor care pot fi apostilate/supralegalizate

Acte originale, copii legalizate și traduceri legalizate

Certificate de naștere 

format nou, emise dupa 01.01.1998

Certificate de căsătorie 

 format nou, emise dupa 01.01.1998

Certificate de deces 

format nou, emise dupa 01.01.1998

Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu dată certă, cu legalizare de semnătură)

împuterniciri, procuri, declarații, invitații etc.

Alte acte referitoare la starea civilă

 dovadă de celibat, certificat de divorț – sentință divorț

Certificate de cazier judiciar

 eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în raza căreia domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliției Române, șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, București

Adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei

Certificate de botez

 Acestea trebuie înainte vizate de Secretariatul de Stat pentru Culte

Acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de absolvire a școlii postliceale, diplome de licență – și anexele la acestea: foi matricole, suplimente, programe analitice, diplome de master, diplome de doctor)

 Trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul Școlar Județean sau Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din București. Academia de Traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vize. 

Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini

 vizate de Ministerul Educației Nationale și Cercetării Științifice – Serviciul Relaţii Internaţionale

Acte cu caracter medical (certificate de medic specialist)

 Emise de către Ministerul Sănățății

Acte care dovedesc calificarea într-o meserie (adeverințe, certificate)

– pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională),

– certificat de competenţe profesionale (atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională),

– certificate/autorizaţii de traducător.

Acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical

 • certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.),
 • adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.),
 • atestat de liberă practică,
 • recomandare

Acte cu caracter fiscal

 Certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă de venit etc.

Hotărâri judecătorești, sentințe civile

 Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunțat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila preşedintelui. Sentințele civile trebuie să fie definitive și irevocabile.

Actele originale emise de Registrul Comerţului

 De ex.: Certificat Constatator, Certificat de Origine, Certificat de Recoltă etc. semnate și ștampilate de către Oficiul Registrului Comerțului.

Traduceri legalizate la notar 

 Documente emise de instituții ale Statului Român –  pentru legalizarea traducerii acestora este necesar actul în original. Documente emise sub semnătură privată – pentru legalizarea traducerii acestora este necesară o copie legalizată a documentului original.

Acte și documente care nu pot fi apostilate/supralegalizate

 1. Acte care urmează a fi folosite în state nesemnatare ale Convenției de la Haga (Convenţia Apostilă). Aceste documente trebuie apostilate și nu supralegalizate. Vedeți mai sus Țări/ state pentru care este necesară apostila (Țări/ State semnatare a Convenției de la Haga).
 2. Acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate.
 3. Nu se pot supralegaliza documentele și actele emise de alte state. Acestea se vor supralegaliza doar în statele emitente. În România se pot supralegaliza doar actele emise de Statul Român.
 4. Nu pot fi supralegalizate actele și documentele care necesită, înainte de a fi supralegalizate, viza autorităților competente. Vedeți lista documentelor de mai sus.
 5. Nu pot fi supralegalizate actele originale sau traduse actele de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) în format vechi (emise înainte de 1998). Acestea necesită preschimbare de către autoritățile competente.

Acte și documente care sunt scutite de apostilare/supralegalizare

 1. Certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici ai României

(întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care la art.3 stabileşte că „părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”.)

 1. Actele și documentele care vor fi folosite în țările/ statele cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare. Cu toate acestea, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila sau Supralegalizarea. Vezi mai sus Țări/ state pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea.

Lista statelor/ țărilor pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea este de fapt Lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilă. Cu toate acestea, dacă una dintre țări solicită acest lucru, trebuie aplicată apostila sau supralegalizarea. Contactează-ne pentru consultanță juridică gratuită și pentru mai multe detalii.

State/ țări pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea:

Austria

Belgia

Franța

Polonia

Ungaria

China*

Republica Mongolia

Cuba

Coreea de Nord

Albania

Federația Rusă (Rusia)

Ucraina

Republica Moldova

Bulgaria

Macedonia

Republica Muntenegru

Croația

Slovenia

Serbia

Republica Slovacă (Slovacia)

Republica Cehă (Cehia)

Bosnia și Herțegovina

*fără regiunile administrative Hong Kong şi Macao

Lista țărilor/ statelor care nu au semnat Convenția de Haga pentru care este necesară supralegalizarea*:

*Pentru unele state/ țări nu este necesară aplicarea apostilei sau supralegalizării. Vezi lista de mai sus.

Afganistan

Africa Centrală

Algeria

Arabia Saudită

Bangladesh

Benin

Bolivia

Brazilia

Burkina Faso

Butan

Cambogia

Camerun

Canada

Chile

Ciad

Coasta de Fildeş

Comore

Congo

Djibouti

Egipt

Emiratele Arabe Unite

Eritreea

Etiopia

Filipine

Gabon

Gambia

Ghana

Guatemala

Guineea

Guineea Ecuatorială

Guineea Bissau

Guyana

Haiti

Indonezia

Iordania

Irak

Iran

Jamaica

Kenia

Kiribati

Kuweit

Laos

Liban

Libia

Madagascar

Malaezia

Maroc

Mauritania

Micronezia

Myanmar

Nigeria

Nauru

Nepal

Niger

Pakistan

Palau

Papua-Noua-Guinee

Qatar

Rwanda

Senegal

Sierra Leone

Singapore

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudan

Tadjikistan

Tanzania

Thailanda

Timor

Togo

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Vietnam

Vatican

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Lista țărilor/ statelor semnatare ale Convenției de la Haga, pentru care este necesară apostila*:

*Pentru unele state/ țări nu este necesară aplicarea apostilei sau supralegalizării. Vezi lista mai sus.

Africa de Sud

Albania

Andorra

Antigua și Barbuda

Argentina

Australia

Austria

Azerbaidjan

Belarus

Belgia

Bosnia-Herţegovina

Bulgaria

Brunei Darussalam Bahamas

Bahrain

Barbados

Belize

Bostwana

Burundi

 

China

Costa Rica

Croația

Cipru

Republica Cehă (Cehia)

Republica Coreea (Coreea de Sud)

Republica Capului Verde

Columbia

Insulele Cook

Danemarca

Dominica

Rep. Dominicană

Ecuador

Estonia

Elveția

Republica El Salvador

Finlanda

Franța

Fiji

Georgia

Germania

Grecia

Grenada

Honduras

Islanda

India

Irlanda

Israel

Italia

Japonia

Kazakhstan (Kazahstan)

Kârgâstan

Letonia

Lituania

Luxemburg

Leshoto

Liberia

Liechtenstein

Mauritius

Mexic

Monaco

Muntenegru

Macedonia

Malawi

Insulele Marshal

Mongolia

Republica Moldova

Noua Zeelandă

Norvegia

Namibia

Nicaragua

Niue

Olanda

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Polonia

Portugalia

Rusia

România

Serbia

Slovenia

Slovacia

Spania

Surinam

Suedia

SUA

Sfântul Cristofor și Nevis

Samoa

San Marino

Seychelles

Saint Lucia

Sfântul Vincențiu și Grenadinele

Sao Tome și Principe

Swaziland

Turcia

Tonga

Trinidad și Tobago

Ungaria

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Ai întrebări? Contactează-ne! 

Ce spun clienții

“Academia de Traduceri a devenit partenerul nostru, întrucât a contribuit la succesul afacerii noastre. Sunt foarte flexibili și disponibili la orice oră pentru a prelua și preda lucrările traduse, în pofida faptului ca lucrăm peste program, iar exigențele noastre sunt foarte mari.”

BLOM, Norvegia
lider european în măsurători terestre, cadastru și inginerie

“Avantajul colaborării cu Academia de Traduceri este faptul că deadline-urile sunt mereu respectate. Beneficiem întotdeauna de o ofertă specială și livrare la sediul nostru a documentelor traduse.”

IMSAT, România
Echipamente industriale, structuri metalice, instalații electrice

“Încă din anul 2011 Academia de Traduceri este partenerul nostru în ceea ce privește serviciile de traduceri medicale, dând dovadă de promptitudine și seriozitate.”

BIOFARM, România
producător de medicamente

“Academia de Traduceri efectuează traduceri de calitate la cel mai înalt nivelreușind să respecte dead-line-urile noastre stricte, de asemenea apreciem respectarea confidențialității.”

SATEK, Turcia
sisteme electronice pentru construcții și clădiri

“Pentru afacerea noastră profesionalismul este cel mai important factor. Pe parcursul colaborării noastre cu Academia de Traduceri am fost foarte mulțumiți de serviciile acestora. Apreciem în special calitatea traducerilor efectuate și sistemul flexibil de colaborare și plată prin transfer bancar, ceea ce este important pentru orice companie.”

EUROPA GRUP, Lituania
Dezvoltator imobiliar

“Academia de Traduceri ne-a oferit servicii de interpretariat la multe evenimente organizate de noi. Profesionalismul și seriozitatea de care au dat dovada i-au transformat în partenerii noștri de încredere.”

EVENSYS, România
companie specializată în organizarea evenimentelor business

“Calitatea este peste așteptări. După un contract internațional în valoare de 2 mil. de euro, pierdut din cauza unei traduceri greșite de un traducător fără experiență, mi-am dat seama cât de important e să lucrez doar cu cei mai buni traducătoriIrina de la Academia de Traduceri cunoaște foarte bine domeniul juridic.”

Bogdan Oprescu, Manager Proiecte Internaționale
Casa de avocatură, specializată în drept comercial și taxe, Cluj-Napoca

“Raport excelent  calitate-preț. Am negociat un preț foarte bun, iar volumul de sute de pagini ne este livrat foarte rapid. În pofida termenelor limită foarte restrânse, reușim de fiecare dată să avem cataloagele de prezentare traduse  la începutul târgurilor de turism. Merci, Dana!

Doina Grigoraș, Business Developer
TEZ TOUR, București
lider în turismul internațional

”Academia de Traduceri realizează pentru noi traduceri ale documentelor de legislație sanitar-veterinara în termene foarte scurte și de o calitate foarte bună.”

Cornelia Biltiu Daneus, Director
Autoritatea Sanitară Veterinară,
Guvernul României

“Suntem o companie multinațională și lucrăm doar cu cei mai buni furnizori de pe piața locală. Dintre toate companiile cu care am lucrat, Academia de Traduceri s-a dovedit a fi cea mai profesionista. Parteneriatul nostru durează încă din 2008.  Nu credeam că un singur furnizor va putea face față unui volum atât de mare de traduceri.”

Corina Munteanu, Procurement Manager
Oil & Gas Company

“Am redus costurile cu 30%  datorită faptului că nu a fost nevoie ca angajații noștri să verifice traducerile tehnice efectuate de Academia de Traduceri, revizia acestora ne-a fost oferită gratuit de aceștia.  Se simte că Angela, Project Managerul cu care țin legătura, e traducător și un expert lingvist profesionist.”

Ionuț Vrâncean, Manager de Calitate
Multinațională în Industria Auto

“Wow client service policy as usual! Thank you Academy of Translations for professional services in Japanese and Chinese. It’s very hard to find good translators for these rare languages. Due to communication by skype andwhatsapp I didn’t feel the geographical distance between us. “

Anna Ceachirova,
Online Marketing Specialist
Enteprenor, Malaysia

“Am economisit timp și bani, întrucât nu a fost nevoie să ne deplasăm la sediul traducătorilor, la notar și Camera Notarilor pentru apostile.  Beneficiem de servicii complete cu livrare  la biroul nostru.  Business Developer-ul cu care țin legătura a lucrat în banking și are studii economice, fiind bine familiarizată cu domeniul în care activăm.”

Oana Dobre, Expert Finanțe/ Bănci,
Bancă Internațională

“Am fost plăcut surprins de rapiditatea preluării și finalizării comenzii, dar și de amabilitatea Account Managerilor de la Academia de Traduceri. Am rămas client fidel încă din 2010. Chiar daca proiectele mele sunt foarte complexe și necesită atenție deosebită la detalii, de fiecare dată traducerile au fost impecabile, iar eu am fost tratat cu multă răbdare și profesionalism.”

Nicolae Voinea, Arhitect Șef/ Inginer Construcții Civile

“Din cauza complexității proiectelor și a documentelor needitabile, ne-a fost foarte dificil să găsim un furnizor de traduceri la nivelul exigențelor noastre. Faptul că printre traducătorii Academiei erau și câțiva medici de profesie s-a simțit imediat în calitatea și specializarea traducerilor.” 

Doru Oprea, Director Relații Internaționale, Societate Pharma& Echipamente Medicale

De 15 ani suntem
alegerea #1 a clienților
 • Câștigă timp! Comandă simplu și rapid
 • 340 de traducători autorizați
 • Plată online
 • Totul într-un singur loc: traducere autorizată, legalizată, apostilată
 • Toate limbile de circulație internațională
 • Livrare oriunde în lume
 • Sediu ultra-central în București
18652 de clienți mulțumiți, inclusiv din Forbes 500
De15
ani
Traducem planurile tale în succes!

Academia de Traduceri a fost fondată în 2005 de un singur traducător. Astăzi suntem o echipă de 340 de traducători autorizați în toate limbile de circulație internațională.

Echipa Academia de Traduceri Află mai multe
Plata securizata
Plata online