RU
ContactSună BirouBirou
Home » Apostila și Supralegalizare

Apostila și Supralegalizare

Servicii complete de traduceri. Toate limbile autorizate. Orice document.
Trimite-ne solicitarea ta și află rapid cât costă!
Experiență din 2005
Comanzi simplu și rapid
340 de traducători autorizați
Plată online

Ai nevoie de Apostilă sau Supralegalizare?

Te-ai săturat de cozi sau nu ai timp pentru toate formalitățile?

 • Ne ocupăm noi de tot ce îți consumă timp.

 

Nu știi procedura de obținere Apostilă și Supralegalizare?

 • Experții și juriștii noștri îți vor oferi Consultanță.

 

Nu ești din București? Noi te scăpăm de drumuri!

 • Livrare rapidă, inclusiv prin curierat național sau internațional.
 • Plata cu cardul sau prin e-banking.

Departamentul de Apostilă și Supralegalizare

Toate serviciile de care ai nevoie într-un singur loc

Apostilare / Supralegalizare documente originale, copii legalizate și traduceri legalizate

Apostilare / Supralegalizare documente originale, copii legalizate și traduceri legalizate

Traduceri autorizate și legalizate în/din toate limbile de circulație internațională

Traduceri autorizate și legalizate în/din toate limbile de circulație internațională

Vizarea actelor de studii

Vizarea actelor de studii

la Ministerul Educației sau la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Servicii consulare / vizare documente la anumite ambasade

Servicii consulare / vizare documente la anumite ambasade

Ambasada următoarelor state: Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Egipt, Siria, Irak, Algeria, Indonezia, Nigeria, Turcia, Italia etc.

Academia de Traduceri vă oferă consiliere gratuită și vă poate asista contra cost în obținerea formalităților complete necesare apostilării/supralegalizării. Oferim servicii complete și ultra-rapide, inclusiv cu livrare la sediul sau domiciliul dvs.

Ce este Apostila?

Apostila este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, atestă autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul documentului sau, după caz,autenticitatea sigiliului sau a ștampilei de pe document. Procedura apostilării actelor oficiale este specifică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961; pentru actele oficiale care vor fi folosite în statele care nu au aderat la Convenția Apostilă, se va aplica procedura Supralegalizării.

Ce este Supralegalizarea?

Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că documentul și/sau actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, autenticitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și autenticitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

Diferența dintre Apostilare și Supralegalizare

Diferența dintre Apostilare și Supralegalizare

ProceduraAproape similară. La supralegalizare, de obicei, ultimul pas implică supralegalizarea finală de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului respectiv în România

Acte care pot fi apostilate/ supralegalizate: Similare

Țările/ statele unde se vor folosi actele: Diferite

Instituțiile care aplică apostila/ supralegalizarea: Diferite

18652 de clienți mulțumiți, inclusiv din Forbes 500

Servicii de Apostilare, Supralegalizare și Vizare Consulară a documentelor la ambasade oferite de Academia de Traduceri

 • Consiliere gratuită privind procedura de apostilare, supralegalizare, vizare acte și traduceri pentru care se poate aplica apostila sau supralegalizarea în România
 • Pregătirea actelor pentru apostilare sau supralegalizare
 • Apostilarea documentului original la instituția competentă (în funcție de tipul documentului)
 • Supralegalizarea documentului original la instituția competentă (în funcție de tipul documentului)
 • Traducerea documentului apostilat/supralegalizat și legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public
 • Apostilare/supralegalizare traducere legalizată
 • Apostilare/supralegalizare copie legalizată
 • Supralegalizarea finală de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului respectiv în România, după caz
 • Livrare rapidă prin curierat național sau internațional

Trimite solicitarea și află rapid cât costă

+4 074919 4313

office@academiadetraduceri.ro

București, Lângă metrou Universitate, Nicolae Bălcescu nr. 18, bloc Dalles

Trimite solicitarea și află rapid cât costă

+4 074919 4313

office@academiadetraduceri.ro

București, Lângă metrou Universitate, Nicolae Bălcescu nr. 18, bloc Dalles

Ce spun clienții

“Am economisit timp și bani, întrucât nu a fost nevoie să ne deplasăm la sediul traducătorilor și la notar pentru legalizare. E foarte comod si eficient.”

”Foarte multumita de rapiditatea cu care mi-au raspuns la solicitari si m-au ajutat. Recomand tuturor sa foloseasca Academia de Traduceri. Lucreaza si cu oameni din afara tarii, am facut totul pe e-mail si am fost placut impresionata.”

“Aveam nevoie de traducerea urgentă în aceeași zi a actelor mele de studii pentru a depune dosarul. Daria, din cadrul Academiei de Traduceri, nu doar că mi-a tradus și legalizat actele în doar câteva ore, dar a și expediat dosarul cu un curier rapid internațional. Astăzi sunt studentă la prestigioasa universitate.”

Lista actelor și a documentelor care pot fi apostilate/supralegalizate Acte originale, copii legalizate și traduceri legalizate

Certificate de naștere  format nou, emise dupa 01.01.1998
Certificate de căsătorie  format nou, emise dupa 01.01.1998
Certificate de deces  format nou, emise dupa 01.01.1998
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu dată certă, cu legalizare de semnătură) împuterniciri, procuri, declarații, invitații etc.
Alte acte referitoare la starea civilă dovadă de celibat, certificat de divorț sau sentință divorț
Certificate de cazier judiciar eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în raza căreia domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliției Române, șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, București
Adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei  
Certificate de botez Acestea trebuie înainte vizate de Secretariatul de Stat pentru Culte
Acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de absolvire a școlii postliceale, diplome de licență – și anexele la acestea: foi matricole, suplimente, programe analitice, diplome de master, diplome de doctor) Trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul Școlar competent sau Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din București. Academia de Traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vize. 
Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini  vizate de Ministerul Educației Nationale și Cercetării Științifice – Serviciul Relaţii Internaţionale
Acte cu caracter medical (certificate de medic specialist)  Emise de către Ministerul Sănățății
Acte care dovedesc calificarea într-o meserie (adeverințe, certificate)
 • – pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională),
 • – certificat de competenţe profesionale (atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională),
 • – certificate/autorizaţii de traducător.
Acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical
 • certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.),
 • adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.),
 • atestat de liberă practică,
 • recomandare
Acte cu caracter fiscal  Certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă de venit etc.
Hotărâri judecătorești, sentințe civile Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunțat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie să poarte ştampila preşedintelui. Sentințele civile trebuie să fie definitive și irevocabile.
Actele originale emise de Registrul Comerţului De ex.: Certificat Constatator, Certificat de Origine, Certificat de Recoltă etc. semnate și ștampilate de către Oficiul Registrului Comerțului.
Traduceri legalizate la notar  Documente emise de instituții ale Statului Român – pentru legalizarea traducerii acestora este necesar actul în original. Documente emise sub semnătură privată – pentru legalizarea traducerii acestora este necesară o încheiere de dată certă care se dă documentului original.

Acte și documente care nu pot fi apostilate/supralegalizate

 • Acte care urmează a fi folosite în state nesemnatare ale Convenției de la Haga (Convenţia Apostilă). Aceste documente trebuie apostilate și nu supralegalizate. Vedeți mai sus Țări/ state pentru care este necesară apostila (Țări/ State semnatare a Convenției de la Haga).
 • Acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate.
 • Nu se pot apostila documentele și actele emise de alte state. Acestea se vor apostila doar în statele emitente. În România se pot apostila doar actele emise de Statul Român.
 • Nu pot fi apostilate/supralegalizate actele și documentele care necesită, înainte de a fi apostilate/supralegalizate, viza autorităților competente. Vedeți lista documentelor de mai sus.
 • Nu pot fi apostilate/supralegalizate actele originale sau traducerile actelor de stare civilă (certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces) în format vechi (emise înainte de 1998). Acestea necesită preschimbare de către autoritățile competente.

Acte și documente care sunt scutite de apostilare/supralegalizare

 • Certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici ai României

(întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care la art.3 stabileşte că „părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”.)

 • Actele și documentele care vor fi folosite în țările/statele cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare. Cu toate acestea, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila sau Supralegalizarea. Vezi mai sus Țări/ state pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea.

Lista statelor/țărilor pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea este de fapt Lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilă. Cu toate acestea, dacă una dintre țări solicită acest lucru, trebuie aplicată apostila sau supralegalizarea. Contactează-ne pentru consultanță juridică gratuită și pentru mai multe detalii.

State/țări pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea, dar care se poate solicita în mod expres de către autorități:

 • Austria
 • Belgia
 • Franța
 • Polonia
 • Ungaria
 • China*
 • Republica Mongolia
 • Cuba
 • Coreea de Nord
 • Albania
 • Federația Rusă (Rusia)
 • Ucraina
 • Republica Moldova
 • Bulgaria
 • Macedonia
 • Republica Muntenegru
 • Croația
 • Slovenia
 • Serbia
 • Republica Slovacă (Slovacia)
 • Bosnia și Herțegovina

  *fără regiunile administrative Hong Kong şi Macao

Lista țărilor/ statelor care nu au semnat Convenția de Haga pentru care este necesară supralegalizarea:

 • Afganistan
 • Africa Centrală
 • Algeria
 • Arabia Saudită
 • Bangladesh
 • Benin
 • Burkina Faso
 • Butan
 • Cambogia
 • Camerun
 • Canada
 • Ciad
 • Coasta de Fildeş
 • Comore
 • Congo
 • Djibouti
 • Egipt
 • Emiratele Arabe Unite
 • Eritreea
 • Etiopia
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Guineea
 • Guineea Ecuatorială
 • Guineea Bissau
 • Haiti
 • Indonezia
 • Iordania
 • Irak
 • Iran
 • Jamaica
 • Kenia
 • Kiribati
 • Kuweit
 • Laos
 • Liban
 • Libia
 • Madagascar
 • Malaezia
 • Mauritania
 • Micronezia
 • Myanmar
 • Nigeria
 • Nauru
 • Nepal
 • Niger
 • Pakistan
 • Papua-Noua-Guinee
 • Qatar
 • Rwanda
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Siria
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Tanzania
 • Thailanda
 • Timor
 • Togo
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vietnam
 • Vatican
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe

Lista țărilor/ statelor semnatare ale Convenției de la Haga, pentru care este necesară apostila:

 • Africa de Sud
 • Albania
 • Andorra
 • Antigua și Barbuda
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaidjan
 • Belarus
 • Belgia
 • Bosnia-Herţegovina
 • Bulgaria
 • Brunei Darussalam Bahamas
 • Bahrain
 • Barbados
 • Belize
 • Botswana
 • Burundi
 • China
 • Costa Rica
 • Croația
 • Cipru
 • Republica Cehă (Cehia)
 • Republica Coreea (Coreea de Sud)
 • Republica Capului Verde
 • Columbia
 • Insulele Cook
 • Danemarca
 • Dominica
 • Dominicană
 • Ecuador
 • Estonia
 • Elveția
 • Republica El Salvador
 • Finlanda
 • Franța
 • Fiji
 • Georgia
 • Germania
 • Grecia
 • Grenada
 • Honduras
 • Islanda
 • India
 • Irlanda
 • Israel
 • Italia
 • Japonia
 • Kazakhstan (Kazahstan)
 • Kârgâstan
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Leshoto
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Mauritius
 • Mexic
 • Monaco
 • Muntenegru
 • Macedonia
 • Malawi
 • Insulele Marshal
 • Mongolia
 • Republica Moldova
 • Noua Zeelandă
 • Norvegia
 • Namibia
 • Nicaragua
 • Niue
 • Olanda
 • Oman
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Polonia
 • Portugalia
 • Rusia
 • România
 • Serbia
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Spania
 • Surinam
 • Suedia
 • SUA
 • Sfântul Cristofor și Nevis
 • Samoa
 • San Marino
 • Seychelles
 • Saint Lucia
 • Sfântul Vincențiu și Grenadinele
 • Sao Tome și Principe
 • Swaziland
 • Turcia
 • Tonga
 • Trinidad și Tobago
 • Ungaria
 • Ucraina
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Venezuela
De ce ne aleg clienții

Managementul calității serviciilor: ISO 9001

Calitatea traducerilor. Standardul European în traduceri ISO 15038

Autorizați de Ministerul Justiției

Securitatea fizică a actelor. Confidențialitate. DGPR

Academia de Traduceri a fost fondată în 2005 de un singur traducător. Astăzi suntem o echipă de 340 de traducători autorizați în toate limbile de circulație internațională.