EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou
Suntem online

Întrebări frecvente

Pașaport Românesc prin procura în București

Home » Întrebări frecvente » Pașaport Românesc prin procura în București

Obținem pașaportul dvs prin procură în București. Cost serviciu 250lei + taxa de stat 282 lei.

 • Nu ai timp să te programezi sau să ridici pașaportul tău? 
 • Câștigă timp! Noi ne ocupăm de toate formalitățile.

-Te putem programa în ziua și ora aleasă de tine pentru depunerea documentelor.
-Depunerea documentelor se poate face doar personal de tine.
-Putem ridica pașaportul în locul tău prin procură și îl putem expedia prin curier oriunde în lume.
-Acest serviciu costa 250 ron (prețul procurii notariale este inclus).

Acte necesare. Taxe. Când e gata

!!! TAXA PAȘAPORT ELECTRONIC e 282 LEI, pentru a fi gata în 14 zile

!!! Pașaportul temporar la urgență nu se mai face pe loc, ci doar în 3-4 zile.

!!! Dacă aveți/ ați avut un pașaport românesc anterior, e nevoie să-l prezentați în original (altfel, îl veți declara pierdut acolo și veți plăti o amenda).

!!! Persoanele care aveau pașaport românesc ”cu domiciliul în străinătate”, și ulterior obțin buletin românesc, trebuie să își anuleze pașaportul și să obțină un nou pașaport ”cu domiciliul în România”.

CETĂȚENILOR CARE AU REDOBÂNDIT CETĂȚENIA ROMÂNĂ:

 • Acte necesare doar în original, fără copii: certificat de cetățenie, certificat de naștere/ căsătorie românesc, pașaport străin tradus și legalizat (dacă numele din pașaport nu corespunde cu certificatul de cetățenie), taxa de 282 lei, pașaport și buletin românesc anterior dacă e cazul
 • Pentru copii minori de până în 14 ani- prezența ambilor părinți e obligatoriu, sau prezență unui părinte și e nevoie de Declarație-Acord a celuilalt părinte.

CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA (CU BULETIN)

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic

În cazul persoanelor majore cu domiciliul în România

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original.
 • Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele titularului, în original;

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării contravalorii paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
  paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

– procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
– ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens;
– actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
– act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Serviciul Pașapoarte din București și-a schimbat sediile din 16.07.18.

Noile sedii se află în Plaza Mall și în ParkLake Shopping Center, iar birourile din Piața Amzei și blv. Nicolae Iorga s-au închis.

1.Sediul din Plaza România, B-dul Timișoara nr. 26, sector 6, București

Program de lucru:

 • Primiri documente: Luni 8:30 – 16:30; Marți 8:30 – 16:30, Miercuri 8:30 – 18:30, Joi 8:30 – 16:30, Vineri 8:30 – 16:30.
 • Eliberări paşapoarte: Luni 8:30 – 16:30; Marți 8:30 – 16:30, Miercuri 8:30 – 18:30, Joi 8:30 – 16:30, Vineri 8:30 – 16:30.
 • Audienţe:Luni 10:00 – 12:00, Marți 10:00 – 12:00, Miercuri 10:00 – 12:00, Joi 10:00 – 12:00.

Aici se primesc:

 • cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice / temporare pentru cetăţenii români cu domiciliul în România şi în străinătate;
 • cereri de eliberare a adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate / istoric de paşapoarte;
 • cereri pentru furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple cu privire la cetăţenia română;
 • orice alte tipuri de cereri/petiţii care pot fi adresate de cetăţeni Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al Municipiului Bucureşti.

Program casierie ( se află la nivelul -1 în Plaza România ):

Luni: 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00

Marți: 9:00 – 11:00; 16:00 – 18:00

Miercuri: 9:00 – 11:00

Joi: 9:00 – 11:00

Vineri: 9:00 – 11:00

2.Sediul din ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București

În cadrul noului oficiu de 500 m2, situat la etajul 1 al centrului comercial ParkLake, vor funcționa 17 ghișee – 14 ghișee pentru primirea cererilor și 3 ghișee pentru eliberarea pașapoartelor.

Program de lucru:

 • Primiri documente: Luni 8:30 – 16:30; Marți 8:30 – 16:30, Miercuri 8:30 – 18:30, Joi 8:30 – 16:30, Vineri 8:30 – 16:30.
 • Eliberări paşapoarte: Luni 8:30 – 16:30; Marți 8:30 – 16:30, Miercuri 8:30 – 18:30, Joi 8:30 – 16:30, Vineri 8:30 – 16:30.

Aici se se primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice / temporare pentru cetăţenii români cu domiciliul în România şi în străinătate.

Taxa pentru pașaport se achita la Trezorerie la nivelul -2, înainte de a lua bonul de ordine.

Cum se pot plăti taxele pentru pașaport?

 1. online, in sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului
 2. de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului
 3. în numerar sau prin intermediul POS-urilor ( la casieriile unităților Trezoreriei Statului, pentru București plata se face la casieriile Trezoreriei Sector 5 din Bd. Națiunile Unite nr. 6-8, Calea 13 Septembrie nr. 226 și la ghișeele acesteia deschise special în sediul din Șoseaua Pipera nr. 49; la casieriile Instituției Prefectului, la casieriile Unităților CEC BANK).
 4. prin mandat poștal la orice Oficiu Poștal.
 5. la casieriile din sediile ParkLake si Plaza România.

Ce mențiuni trebuie să conțină documentul de plată?

 • numele, prenumele și CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat;
 • tipul documentului solicitat;
 • contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului județului (sau municipiului București) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului;
 • suma de plată.

Ai întrebări? Contactează-ne! 

Sursa informații: Ministerul Afacerilor Interne din România, 17.04.19

18-07-2018
Plata securizata
Plata online