EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Pașaport Românesc. Acte necesare. Noile sedii din București

Home » Întrebări » Pașaport Românesc. Acte necesare. Noile sedii din București

Pașaport Românesc

Nu ai timp să te programezi sau să ridici pașaportul tău? 

Câștigă timp! Noi ne ocupăm de toate formalitățile.

 

Te putem programa în ziua și ora aleasă de tine pentru depunerea documentelor.
Depunerea documentelor se poate face doar personal de tine.
Putem ridica pașaportul în locul tău prin procură și îl putem expedia prin curier oriunde în lume.
Acest serviciu costa 250 ron (prețul procurii notariale este inclus).

Acte necesare

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic

În cazul persoanelor majore cu domiciliul în România

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani

– procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
– ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens;
– actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
– act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.

Serviciul Pașapoarte din București și-a schimbat sediile din 16.07.18.

Noile sedii se află în Plaza Mall și în ParkLake Shopping Center, iar birourile din Piața Amzei și blv. Nicolae Iorga s-au închis.

 

1.Sediul din Plaza România, B-dul Timișoara nr. 26, sector 6, București

Program de lucru:

Aici se primesc:

Program casierie ( se află la nivelul -1 în Plaza România ):

Luni: 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00

Marți: 9:00 – 11:00; 16:00 – 18:00

Miercuri: 9:00 – 11:00

Joi: 9:00 – 11:00

Vineri: 9:00 – 11:00

2.Sediul din ParkLake Shopping Center, Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București

În cadrul noului oficiu de 500 m2, situat la etajul 1 al centrului comercial ParkLake, vor funcționa 17 ghișee – 14 ghișee pentru primirea cererilor și 3 ghișee pentru eliberarea pașapoartelor.

Program de lucru:

Aici se se primesc cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice / temporare pentru cetăţenii români cu domiciliul în România şi în străinătate.

Taxa pentru pașaport se achita la Trezorerie la nivelul -2, înainte de a lua bonul de ordine.

 

Cum se pot plăti taxele pentru pașaport?

  1. online, in sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului
  2. de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituție a Prefectului
  3. în numerar sau prin intermediul POS-urilor ( la casieriile unităților Trezoreriei Statului, pentru București plata se face la casieriile Trezoreriei Sector 5 din Bd. Națiunile Unite nr. 6-8, Calea 13 Septembrie nr. 226 și la ghișeele acesteia deschise special în sediul din Șoseaua Pipera nr. 49; la casieriile Instituției Prefectului, la casieriile Unităților CEC BANK).
  4. prin mandat poștal la orice Oficiu Poștal.
  5. la casieriile din sediile ParkLake si Plaza România. 

 

Ce mențiuni trebuie să conțină documentul de plată?

Ai întrebări? Contactează-ne! 

Sursa informații: Ministerul Afacerilor Interne din România, 15.07.18

18-07-2018
Plata securizata
Plata online