RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou
Suntem online

Întrebări frecvente

Care sunt actele și documentele care sunt scutite de apostilare?

Home » Întrebări frecvente » Apostilă și Supralegalizare » Care sunt actele și documentele care sunt scutite de apostilare?
  1. Certificatele de stare civilă, precum şi oricare alte documente întocmite de către agenţii diplomatici ai României

(întrucât, prin Legea 114/2011, România a ratificat Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, care la art.3 stabileşte că „părţile contractante exceptează de la cerinţa legalizării documentele care fac obiectul prezentei convenţii”.)

  1. Actele și documentele care vor fi folosite în țările/ statele cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare. Cu toate acestea, dacă una dintre țări solicită, trebuie aplicată Apostila sau Supralegalizarea. Vezi mai sus Țări/ state pentru care nu este necesară apostila sau supralegalizarea.

Detalii aici!

30-10-2018
Plata securizata