RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Întrebări frecvente

Care sunt serviciile de Interpretariat?

Home » Întrebări frecvente » Interpretariat Consecutiv și Simultan » Care sunt serviciile de Interpretariat?
  • Încheierea căsătoriei cu un cetățean străin, la Oficiul Stării Civile din orice sector din București
  • Interviu pentru Reîntregirea familiei la ORI (Oficiul Român Imigrări) în vederea obținerii permisului de ședere temporară sau permanentă pentru membrii familiei (soț/soție, copii, părinți ).
  • Interviu pentru obținerea permisului de ședere cu alte scopuri (angajare, studii, înființare firmă etc) la Oficiul Român Imigrări/ Autoritatea pentru străini
  • Asistarea străinilor la notariat pentru întocmirea actelor notariale (procură, declarație, invitație, acord părinte ieșire copil din țară, contracte de comodat, închiriere, contract de vânzare cumpărare, certificat de divorț, de moștenitor, testament, acte de ipotecă, convenții matrimoniale, act constitutiv, hotărârea AGA, declarație privind lipsa veniturilor, declarație notarială în vederea obținerii cetățeniei române, declarație notarială în vederea obținerii cetățeniei române, a pașaportului, buletinului, certificatului de naștere pentru minori, declarații notariale în vederea înființării unei companii/ societăți comerciale, specimen de semnătură etc.).
  • Traducător pentru Interviu la ambasadă pentru emigrare (Ambasada Canadei, SUA etc), inclusiv a cetățenilor Republicii Moldovei
  • Asistarea persoanelor care nu vorbesc foarte bine limba română în procesul obținerii actelor după re/dobândirea Cetățeniei române (obținerea certificatului de naștere românesc, pașaportului românesc, inclusiv pentru minori) la Biroul Transcrieri, Oficiul Stării Civile/ Primărie Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 ( ex: cetățenii statelor: Israel, Republica Moldova, Ucraina, Rusia).
  • Interpretariat pentru întâlniri de afaceri
 • Interpretariat pentru birourile de arbitraj, mediere, etc.

Detalii aici!

31-10-2018
Plata securizata