RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Întrebări frecvente

Cum garantăm confidențialitatea datelor?

Home » Întrebări frecvente » Traduceri Autorizate și Legalizate » Cum garantăm confidențialitatea datelor?

Atât Prestatorul, cât și Beneficiarul nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

De a utiliza în mod culpabil, cu rea voință, informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;

De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul să folosească numele său în acțiuni promoționale ale Prestatorului (recomandări, oferte licitație, catalog de prezentare, reclame, pagină web etc.) și să primească prin email notificări privind serviciile și activitatea Prestatorului. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract numai dacă informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire sau a fost efectuată la cererea imperativă a autorităților.

Ai întrebări? Contactează-ne! 

31-10-2018
Plata securizata