RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou

Întrebări frecvente

Se pot folosi la notariat înscrisuri întocmite în străinătate?

Home » Întrebări frecvente » Servicii Notariale. Legalizare. Declarații, Procuri » Se pot folosi la notariat înscrisuri întocmite în străinătate?

Da, însă formalităţile care trebuie îndeplinite pentru ca înscrisul să poată fi folosit diferă de la caz la caz în funcţie de ţara de provenienţă şi de convenţiile încheiate de România cu acea ţară (de exemplu apostilă, supralegalizare etc.). În principiu, birourile notariale nu pot lua în considerare actele care emană de la autorităţile altui stat, decât dacă semnăturile şi sigiliile acelor autorităţi sunt supralegalizate sau apostilate. Se poate contacta telefonic biroul nostru pentru informaţii în funcţie de cazul concret. În toate situaţiile însă, dacă înscrisul este redactat într-o limbă străină trebuie contactat un birou de traducători autorizaţi pentru traducerea acelui înscris în limba română.

Trebuie reţinut că misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din state străine desfăşoară activitate notarială în conformitate cu legislaţia română, indiferent de statul pe teritoriul căruia sunt localizate, iar înscrisurile eliberate de aceste instituţii pot fi folosite în faţa oricărui birou notarial din România fără vreo altă formalitate. De exemplu, o procură de reprezentare succesorală autentificată la Consulatul României din Australia poate fi folosită pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale în România.

30-10-2018
Plata securizata