RU EN Contactează-ne!
ContactContact BirouBirou
Suntem online

Cum devin traducător autorizat? Multe oportunități de carieră!

Home » Blog » Cum devin traducător autorizat? Multe oportunități de carieră!

În conformitate cu legislația în vigoare, poți să devii traducător autorizat indiferent dacă ai absolvit o facultate de limbi străine sau nu, dar este obligatoriu să susții un examen la Ministerul Culturii.

În calitate de traducător autorizat poți să realizezi o carieră în acest domeniu sau poți să obții venituri suplimentare.

Mă numesc Irina Rahmanov, traducător autorizat, jurist și fondatoarea Academiei de Traduceri, birou de traduceri, înființat în 2005- lider pe piața de traduceri din România.

Am scris mai jos despre cum poți deveni traducător autorizat, însă poți avea o carieră de succes în foarte multe moduri, fără a avea autorizație. Iată căteva exemple de oportunități de carieră a unui traducător autorizat și neautorizat: freelancer/ liber-profesionist- traducător autorizat care are SRL/ PFA și colaborează cu birouri de traduceri sau clienți direct, interpret de conferință (în Romania sau străinătate, inlusiv există oportunități la Comisia Europeană sau țările UE), traducător care face interpretariat consecutiv la notariat, avocați sau sediile clienților/ băncilor; angajat ca traducător sau interpret în departamentul de traduceri a unei companii, case de avocatură sau birou de traduceri; angajat la companii, unde este necesară cunoașterea limbii străine pentru comunicarea cu clienții (ex: call center, asistență tehnică, comunicarea cu clienții etc) sau cunoașterea limbii străine reprezintă un avantaj competitiv și o abilitate complementară profesiei existente, de ex: contabil, project/ account manager, inginer, IT-st, specialist marketing/comunicare, manager etc. De asemenea, este bine știut de către toți că o limbă străină este mereu un avanataj pentru orice carieră atât în România, cât și la nivel internațional.

Cunoașterea limbilor străine m-a ajutat mult, pe mine personal, în calitate de angajat, în perioada facultății și ulterior când am devenit traducător autorizat- liber profesionist. În 2005 am fondat Academia de Traduceri și astăzi am o vastă experiență ca traducător, jurist, interpret și antreprenor.

Mai jos, aveți detalii despre examen:

Examenul ce trebuie susținut pentru obținerea certificatului de traducător se susține la Ministerul Culturii doar în sesiunile speciale care sunt organizate la nivel național. Mai jos vă prezentăm domeniile de specialitate care sunt eligibile pentru organizarea acestui tip de examen: științe juridice (pentru a obține autorizația de traducător -doar acest examen și retroversiunea, este acceptat de Ministerul Justiției); artă – literatură; chimie – medicină-farmacie; electrotehnică-telecomunicații – sociologie-politologie; filosofie-religie; fizică – științe agricole; geografie – științe matematice; informatică – științe economice; istorie – tehnică

CERTIFICATUL DE TRADUCĂTOR, FĂRĂ AUTORIZAȚIE

Certificatul de traducător sau absolvirea facultății de limbi străine, fără autorizația de traducător de la Ministerul Justiției,  îți oferă următoarele oportunități de carieră:

– traducător, în calitate de angajat, la edituri, instituții de stat, companii private, case de avocatură, birouri de traduceri etc. În acest sens, poți fi un traducător de succes,  specializat pe domeniul în care ai dat examen (traducător pe juridic la o casă de avocatură, traducător pe medical la o companie farmaceutică etc.)

– interpret de conferințe (interpretariat simultan)

– traducător- liber profesionist (freelancer), care lucrează de acasă și colaborează cu birouri de traduceri.

Lipsa autorizației de traducător reduce mult volumul comenzilor, întrucât mulți clienți doresc traduceri autorizate (cu ștampila traducătorului) sau legalizate ( autorizate de traducător și legalizate de notar).

CERTIFICATUL DE TRADUCĂTOR, CU AUTORIZAȚIE

Calitatea de traducător și interpret autorizat îți oferă foarte multe oportunități:

ATENȚIE, dacă îți dorești să devii traducător autorizat cu ștampilă pentru a putea efectua traduceri legalizate la notar,  trebuie sa susții examenul pentru specialitatea științe juridice la Ministerul Culturii atât din limba română în limba străină, cât și invers. Nota minimă pentru admitere este 7. După ce ai obținut certificatul de traducător trebuie să depui un alt dosar la Ministerul Jutiției, fără însă a mai susține un alt examen.

Pentru autorizarea traducătorilor, pot să fie traducători autorizați de către Ministerul Justiției doar acele persoane care sunt atestate în prealabil de Ministerul Culturii ca traducători pentru specialitatea științe juridice din limba română în limba străină pentru care a solicitat autorizarea și din limba străină în limba română.

ATENȚIE, întâi se obține certificatul de traducător și mai apoi autorizația de traducător.

Iată ce trebuie să conțină dosarul pe care îl depui la Ministerul Culturii:

 1. Cerere-tip de înscriere (se descarcă de pe siteul www.examentraducator.ro), conținând și declarația privind luarea la cunoștință a Regulamentului de examen;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copie legalizată după diploma de bacalaureat sau de licență, sau un act echivalent;
 4. Copie legalizată după actul de naștere;
 5. Copie după certificatul de căsătorie/decizie de divorț care atestă schimbarea numelui anterior deținut, dacă este cazul;
 6. Copie a documentului care atestă plata taxei de înscriere.

Acest examen constă în traducerea în scris a unui text de 2000 de semne tipografice sau în traducerea unor fragmente diverse de text și exerciții conținând dificultățile limbii străine solicitate.

Mai multe informații despre această procedura precum și despre limbile pentru care se organizează examen, găsiți aici: http://www.culturadata.ro/examentraducator/

Iată actele necesare pentru depunerea dosarului la Ministerul Justiției:

 1. Cerere adresată Ministrului Justiţiei, datată şi semnată de către solicitant;
 2. Certificat de traducător, specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină şi din limba străină în limba română – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea;
 3. Certificat de cazier judiciar – original (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 290/2004);
 4. Act de identitate – fotocopie – buletin / carte de identitate / paşaport / certificat de înregistrare / carte de rezidenţă permanentă;
 5. Certificat de naştere – fotocopie şi, dacă este cazul, traducerea legalizată a acestuia în limba română;
 6. Certificat de căsătorie / orice alt document care atestă schimbarea numelui – fotocopie – (hotărâre judecătorească, act de schimbare a numelui pe cale administrativă) / traducerea legalizată a acestuia în limba română, dacă este cazul;
 7. Fişă de aptitudine (eliberată de medicul specializat în medicina muncii) – original;
 8. Chitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbru  pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea – original;
 9. Dovada cunoaşterii limbii române – copie certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea / copie legalizată – numai pentru cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, altul decât cetăţeanul român.

Informații actualizate despre actele necesare le găsiți pe website-ul Ministerul Justiției aici.

Vă dorim mult succes!

20-08-2018
Plata securizata